પોલીસ કોન્સ્ટેબલની મોક ટેસ્ટ નંબર : 61

અહીં પોલીસ કોન્સટેબલની મોક ટેસ્ટ નંબર 61આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ ટેસ્ટ પોલીસ કોન્સટેબલની પરીક્ષાના સિલેબસ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવી છે. પોલીસ કોન્સટેબલની નિયમિત મોક ટેસ્ટ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Test name: Police constable
Test number: 61
Question: 25
Test type: Mcq

Police constable Mock test: 61

/25
3129

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોક ટેસ્ટ

1 / 25

નીચેનામાંથી કયું લોકનૃત્ય ગુજરાતનું નથી ?

2 / 25

એમ.વી. એક્ટ કલમ ક.115 મુજબ વાહનોના ઉપયોગ ઉપર નિયંત્રણ મૂકવાની સત્તા કોને છે ?

3 / 25

એમ. વી. એક્ટ 1988ની કલમ-112માં શું નિર્દિષ્ટ છે ?

4 / 25

એશિયાનું સૌથી મોટું રસાયણિક ખાતરનું કારખાનું કયા આવેલું છે ?

5 / 25

નીચેનામાંથી કયા રાજયની સીમા ગુજરાતને અડતી નથી ?

6 / 25

ATIRA- ટેક્ષટાઈલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુશન કયા આવેલું છે ?

7 / 25

સૂર્ય પર થતાં ધડાકા આપણે સાંભળી શકતા નથી કારણ કે....

8 / 25

ભારતનું કયું નવું રાજય 2014માં બન્યું ?

9 / 25

રતનમહાલ રીંછ અભયારણ્ય કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

10 / 25

ડાયનેમાઈટના શોધક કોણ હતા ?

11 / 25

જામ રાવળે વસાવેલ ઐતિહાસિક શહેર જામનગરનું સ્થાપના વર્ષ જણાવો ?

12 / 25

નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી ગીરના અભયારણ્યમાં જોવા મળતું નથી ?

13 / 25

વાહની પાછળ આવતા વાહનોને જોવા માટે કયો અરીસો વપરાય છે ?

14 / 25

કયા રાજાના સમયમાં મહમુદ ગઝનીએ સોમનાથ મંદિરને લૂંટયું હતું ?

15 / 25

નીચેનામાંથી કઈ ટુર્નામેન્ટ ફૂટબોલ સાથે સંલગ્ન નથી ?

16 / 25

વાસંદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

17 / 25

એક બહિર્ગોળ લેન્સ વડે વસ્તુનું લેન્ચથી 40 સેમી દૂર વાસ્તવિક અને ઊલટું પ્રતિબિંબ રચાય છે જેની મોટવણી 1 હોય તો લેન્ચની કેન્દ્ર લંબાઇ કેટલી ?

18 / 25

નીચેના પૈકી કઈ નિદાન પદ્ધતિમાં વિકિરણ (રેડીયેશન) થતું નથી ?

19 / 25

ગુજરાતમાં સૌથી મોટો વનસ્પતિ ઉદ્યાન કયા છે ?

20 / 25

ગુજરાતમાં હાલમાં કુલ કેટલા જિલ્લાઓ છે ?

21 / 25

ગુજરાત રાજયનું સૌથી પ્રાચીન મંદિર છે, તે ગોરજ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલ છે ?

22 / 25

ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ કમ્પલેઈન્ટ ઓથોરિટીને કોની વિરુદ્ધ ફરિયાદમાં તપાસ કરવાનો અધિકાર છે ?

23 / 25

ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ 1951 મુજબ ગુજરાત પોલીસના વડા કોણ છે ?

24 / 25

ક્લેઇમ ટ્રિબ્યુનલના સભ્ય તરીકે કોને નીમી શકાય ?

25 / 25

પોલીસ કમિશ્નર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ 1951ની કલમ 33 હેઠળ નિયમ અને ધારાધોરણ બનાવવાની સત્તા નીચેનામાંથી શેમાં માટે છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 63%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment