Join our whatsapp group : click here

📚 Best general knowledge book in Gujarati: Click here

02 September current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે દિવ્યાંગ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન, વિદ્યાનિધિ સહાય યોજના શરૂ કરનાર રાજય, અભિજિત સેનનું નિધન, થાઈલેંડમાં ભારતના રાજદુત, દુનિયાનું સૌથી મોટું ધાર્મિક સ્મારક વૈદિક તારા મંડલનું મંદિર, મિસ દીવા યુનિવર્સ 2022, દુનિયાના ત્રીજા નંબરના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને રાષ્ટ્રમંડલ સંસદીય સંઘ (Commonwealth Parliamentary Association)ના કોષાધ્યક્ષના વિશે જાણીશું.

Subject: current affairs
Date: 02/09/2022
Question: 10
Type: Mcq

02 September current affairs 2022

/10
411

02 September 2022

02 September current affairs 2022

1 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં દુનિયાનું સૌથી મોટું ધાર્મિક સ્મારક “વૈદિક તારા મંડલનું મંદિર” ક્યાં બનશે ?

2 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રીએ ભારતની સેનાના નવા ધ્વજનું અનાવરણ કર્યું છે ?

3 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં અભિજિત સેનનું નિધન થયું છે તે કોણ હતા ?

4 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં રાષ્ટ્રમંડલ સંસદીય સંઘ (Commonwealth Parliamentary Association)ના કોષાધ્યક્ષના રૂપમાં કોની નિમણૂક કરવામાં આવી ?

5 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં થાઈલેંડમાં ભારતના રાજદુત તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે ?

6 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ કૃષિ મંજૂરના બાળકો માટે “વિદ્યાનિધિ સહાય યોજના” શરૂ કરી છે ?

7 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં ભારતીય રેલ્વેએ કઈ જગ્યાએ ‘મેઘદુત’ નામના મશીનો લગાવ્યા છે ?

8 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની સહાયતા માટે “દિવ્યાંગ પાર્ક” નું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે ?

9 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં મિસ દીવા યુનિવર્સ 2022 કોણ બની છે ?

10 / 10

Category: 02 September 2022

તાજેતરમાં દુનિયાના ત્રીજા નંબરના સૌથી અમીર વ્યક્તિ કોણ બન્યું છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 42%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment