Join our whatsapp group : click here

📚 Best general knowledge book in Gujarati: Click here

15 May current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે CBSC ના નવા અધ્યક્ષ, થ્રીસુર પૂરમ મહોત્સવ 2022, ટેમ્પલટન પુરસ્કાર 2022 એનાયત, કપાતા વનોની વિરુદ્ધમાં ‘UNCCD-COP-15’ શિખર સંમેલનનું આયોજન, દેશનું પ્રથમ અમૃત સરોવરનું ઉદ્ઘાટન, NATO સાઇબર રક્ષા સમૂહમાં શામેલ થનાર પ્રથમ એશિયાઇ દેશ, ભારતના નવા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર, વિશેષ બાંગ્લા અકાદમી પુરસ્કાર 2022 અને આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ વિશે જાણીશું.

Subject: current affairs
Date: 15/05/2022
Question: 10
Type: Mcq

15 May current affairs 2022

/10
501

15 May 2022

15 May current affairs 2022

1 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં ‘રાનીલ વિક્રમસિંઘ’ કયા દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે ?

2 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં ભારતના નવા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશ્નર કોણ બન્યું છે ?

3 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં ઉત્તરપ્રદેશના રામપૂર જિલ્લામાં બનેલું દેશનું પ્રથમ અમૃત સરોવરનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું છે ?

4 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં વિશેષ બાંગ્લા અકાદમી પુરસ્કાર 2022 કોને આપવામાં આવ્યો છે ?

5 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં ભારત સરકારે CBSC ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની પસંદગી કરી છે ?

6 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય નર્સ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે ?

7 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં ટેમ્પલટન પુરસ્કાર 2022થી કોને આપવામાં આવ્યો છે ?

8 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં થ્રીસુર પૂરમ મહોત્સવ 2022 કયા રાજયમાં ઉજવવામાં આવ્યો ?

9 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં NATO સાઇબર રક્ષા સમૂહમાં શામેલ થનાર પ્રથમ એશિયાઇ દેશ કયો બન્યો છે ?

10 / 10

Category: 15 May 2022

તાજેતરમાં કપાતા વનોની વિરુદ્ધમાં ‘UNCCD-COP-15’ શિખર સંમેલનનું આયોજન ક્યાં થયું છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 48%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment