Join our whatsapp group : click here

📚 Best general knowledge book in Gujarati: Click here

18 August current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે પોલીસ પદકથી સન્માનીત, ઓપરેશન યાત્રી સુરક્ષા શરૂ કરનાર, સૌથી જૂની ફૂટબોલ ટુર્નામેંટ ડુરંડ કપ શરૂ, સેનેટરી ઉત્પાદ મુફ્ત આપનાર પ્રથમ દેશ, International seafood show 2022ની મેજબાની, 1000 આધુનિક આંગણવાડી કેન્દ્રનો આરંભ કરનાર મુખ્યમંત્રી, વિશ્વ શાંતિ આયોગના ગઠનની યોજના બનાવનાર રાજય, ગ્રામ રક્ષા ગાર્ડ યોજના 2022 લાગુ કરનાર રાજય અને ભારતના કુલ રામસર સ્થળ વિશે જાણીશું.

Subject: Current affairs
Date: 18/08/2022
Question: 10
Type: Mcq

18 August current affairs 2022

452

18 August 2022

18 August current affairs 2022

1 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં કયા રાજયમાં ગ્રામ રક્ષા ગાર્ડ યોજના 2022 લાગુ કરવામાં આવી છે ?

2 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં કયા રાજયના મુખ્યમંત્રીએ 1000 આધુનિક આંગણવાડી કેન્દ્રનો આરંભ કર્યો છે ?

3 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં એશિયાની સૌથી જૂની ફૂટબોલ ટુર્નામેંટ ‘ડુરંડ કપ’ ક્યાં શરૂ થય છે ?

4 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં સ્વતંત્રતા દિવસ 2022ના અવસરે કેટલા પોલીસ કર્મીએ ‘પોલીસ પદક’ થી સન્માનીત કરવામાં આવ્યા?

5 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં ભારતના રામસર સ્થળોની યાદીમાં વધુ 11 સ્થળો ઉમેરવાની સાથે કુલ કેટલા સ્થળો થયા છે ?

6 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં ‘ઓપરેશન યાત્રી સુરક્ષા’ શરૂ શરૂ કર્યું છે ?

7 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં તમામ મહિલાઓને સેનેટરી ઉત્પાદ મુફ્ત આપનાર પ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે ?

8 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી ભોજન શો (International seafood show) 2022ની મેજબાની કોને કરી છે ?

9 / 10

Category: 18 August 2022

એપ્રિલ 2023માં ભારત કેટલા ટકા (%) ઇથેનોલ ની સાથે પેટ્રોલનું વેચાણ શરૂ કરશે ?

10 / 10

Category: 18 August 2022

તાજેતરમાં કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિએ “વિશ્વ શાંતિ આયોગ” ના ગઠનની યોજના બનાવી છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 45%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment