Join our whatsapp group : click here

26 January current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે  રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ, અમુલના નવા અધ્યક્ષ, જળ સંરક્ષણ યોજના શરૂ કરનાર રાજય, IIM અમદાવાદના નિર્દેશક, Youth20 ગ્રૂપની પ્રથમ બેઠક્નુ આયોજન, શ્રીલંકાના ઋણ પુનર્ગઠન કાર્યક્રમનું સમર્થન કરનાર પ્રથમ દેશ, મમાની મહોત્સવ નું આયોજન, SCO ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું આયોજન અને  બેસ્ટ સસ્ટેનેબલ ગ્રીન ફિલ્ડ એરપોર્ટનો એવોર્ડ મેળવનાર એરપોર્ટ વિશે જાણીશું.

Subject:current affairs
Date:26/01/2023
Type:mcq
Question:10

26 January current affairs 2023

434

26 January 2023

26 January current affairs 2023

1 / 10

તાજેતરમાં  ‘રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ’ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો?

2 / 10

તાજેતરમાં કયા રાજ્યોની સરકારે ખેડૂતો માટે ‘જળ સંરક્ષણ યોજના’ શરૂ કરી છે?

3 / 10

તાજેતરમાં અમુલના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે?

4 / 10

તાજેતરમાં શ્રીલંકાના ઋણ પુનર્ગઠન કાર્યક્રમનું સમર્થન કરનાર પ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે?

5 / 10

તાજેતરમાં Youth20 ગ્રૂપની પ્રથમ બેઠક્નુ આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું?

6 / 10

તાજેતરમાં કયા એરપોર્ટેને  બેસ્ટ સસ્ટેનેબલ ગ્રીન ફિલ્ડ એરપોર્ટનો એવોર્ડ મળ્યો છે?

7 / 10

તાજેતરમાં 24 જાન્યુઆરીએ કયા રાજ્યએ તેનો સ્થાપના દિવસ ઉજવ્યો?

8 / 10

તાજેતરમાં ‘મમાની મહોત્સવ’ નું આયોજન ક્યાં થવા જઈ રહ્યું છે?

9 / 10

તાજેતરમાં  SCO ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે?

10 / 10

તાજેતરમાં IIM અમદાવાદના નિર્દેશક તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે....

Your score is

The average score is 50%

0%

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!