07 February current affairs 2023

07 February current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વિશ્વ કેન્સર દિવસ, રક્ષક: એક શામ ગુજરાત પોલીસ કે નામ’ કાર્યક્રમનું … Read more

04 February current affairs 2023

04 February current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે  વિશ્વ  વેટલેન્ડ્સ દિવસ, ભારત ભ્રમણ વર્ષ 2023 પહેલની શરૂઆત, 2025માં મૈડ્રિડ … Read more

03 February current affairs 2023

03 February current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે the poverty of political economy નામનું પુસ્તક, સાઇન્સ 20 સ્થાપના બેઠકનું … Read more

02 February current affairs 2023

02 February current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે આંધ્રપ્રદેશની નવી રાજધાની, ગુજરાતના નવા DGP, G20 પ્રથમ ટુરિઝમ વર્કિંગ ગ્રૂપ … Read more

01 February current affairs 2023

01 February current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે NCC (National Cadet corps)ની સ્થાપના દિવસ, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના અધ્યક્ષ, ખાદી … Read more

31 January current affairs 2023

31 January current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે U19 Womens T20 World Cup, લાલા લાજપત રાય ની જન્મ જયંતિ, … Read more

30 January current affairs 2023

30 January current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે ડેટા ગોપનીયતા દિવસ (Data privacy day), સાંસ્ક્રુતિક સહયોગ પર પાંચ વર્ષ … Read more

29 January current affairs 2023

29 January current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનો આરંભ, GCMMF (Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation) … Read more

28 January current affairs 2023

28 January current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા શુલ્ક દિવસ, ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી, નોરોવાયરસના બે કેસોની પુષ્ટિ, … Read more

error: Content is protected !!