સામાન્ય વિજ્ઞાનની ક્વિઝ નંબર : 14

અહીં સામાન્ય વિજ્ઞાનની ક્વિઝ નંબર 14 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવામાં માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: General Science
Quiz number: 14
Question: 25
type: Mcq

General Science Quiz Number: 14

/25
313

General science Quiz : 14

સામાન્ય વિજ્ઞાનની ક્વિઝ નંબર : 14

1 / 25

Category: General science Quiz : 14

પાણી દ્વારા કયા બીજનો ફેલાવો થાય છે ?

2 / 25

Category: General science Quiz : 14

કાજુના એક ફળમાં સમાન્યત: કેટલા બીજ હોય છે ?

3 / 25

Category: General science Quiz : 14

નીચેનામાંથી કયું એન્ટિબાયોટિક છે ?

4 / 25

Category: General science Quiz : 14

નીચેનામાંથી કયા જૂથમાં તમામ એસિડવાળા પદાર્થો છે?

5 / 25

Category: General science Quiz : 14

ગતિશક્તિ વડે વીજળી શક્તિમાં રૂપાંતર કરતું યંત્ર એટલે?

6 / 25

Category: General science Quiz : 14

1 એકર = ................

7 / 25

Category: General science Quiz : 14

નીચેનામાંથી ઊર્ધ્વપાતી પદાર્થ ઓળખો.

8 / 25

Category: General science Quiz : 14

નીચે પૈકી કયો પદાર્થ વીજળીનો અવાહક નથી?

9 / 25

Category: General science Quiz : 14

આહારમાં વિટામિન Cની ઉણપથી થતો રોગ કયો છે ?

10 / 25

Category: General science Quiz : 14

નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ પ્રવાહી ધાતુ નથી ?

11 / 25

Category: General science Quiz : 14

સૂર્ય હંમેશા પૂર્વમાં ઊગે છે, કારણ કે.......

12 / 25

Category: General science Quiz : 14

જળઘોડોં કયા વર્ગનું પ્રાણી છે ?

13 / 25

Category: General science Quiz : 14

માનવશરીરનું કયું અંગ માત્ર કુર્ચાનું બનેલું છે ?

14 / 25

Category: General science Quiz : 14

ગન પાઉડર શાનાથી બને છે ?

15 / 25

Category: General science Quiz : 14

મનુષ્યના હદયમાં ત્રિદલ વાલ્વ ક્યાં જોવા મળે છે ?

16 / 25

Category: General science Quiz : 14

‘પેન્સિલ છોલવાનો સંચો’ કયા પ્રકારનું સાદું યંત્ર છે ?

17 / 25

Category: General science Quiz : 14

નીચેનામાંથી સૌથી ભારે ધાતુ કઈ?

18 / 25

Category: General science Quiz : 14

ધાતુની ગતિશીલતાને કારણે પારાને ‘પ્રવાહી ચાંદી’ તરીકે ઓળખાવનાર કોણ હતા?

19 / 25

Category: General science Quiz : 14

નીચેનામાંથી કોનો વક્રીભવનાંક સૌથી વધુ છે ?

20 / 25

Category: General science Quiz : 14

કયા કિરણોને અજ્ઞાત કિરણો કહે છે ?

21 / 25

Category: General science Quiz : 14

શરીરમાં ફૉસ્ફરસનું મહત્વ શું છે ?

22 / 25

Category: General science Quiz : 14

અવરોધનો એકમ શું છે ?

23 / 25

Category: General science Quiz : 14

ઘરવપરાશના રાંધણ ગેસમાં કયો વાયુ ઉચ્ચ દબાણે ભરવામાં આવે છે ?

24 / 25

Category: General science Quiz : 14

નખ શાના બનેલા હોય છે ?

25 / 25

Category: General science Quiz : 14

..........વિટામિનની ઉણપથી લોહી જામવાની પ્રક્રિયા બંધ થઈ જાય છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 49%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment