ગુજરાતના સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર : 13

અહીં ગુજરાતનાં સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર 13 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયની ક્વિઝ આપવા માટે માટે જોડાયેલા રહો 4gujarat.com સાથે.

Subject: Gujarat art and culture
Quiz number: 13
Question: 25
Quiz type: Mcq

Gujarat art and culture Quiz : 13

/25
1650

Gujarat art and culture Quiz : 13

સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ : 12

1 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

ગુજરાતી સૌપ્રથમ રંગીન ફિલ્મ નીચેના પૈકી કઈ હતી ?

2 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

ઘરના ઉંબરણે મંગલ સાથિયો દોરી ચોખાથી વધાવે છે. -તે શાનું પ્રતિક મનાય છે ?

3 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

...........ના દિવસે ગુજરાતના ગામે ગામ હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે ?

4 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

1932માં રજૂ કરાયેલા પ્રથમ પૂર્ણ-ગુજરાતી ભાષાના ચલચિત્રનું (બોલતી ફિલ્મ) નામ આપો ?

5 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

‘હુડીલા’ ............... વિસ્તારનું શૌર્યગાન છે ?

6 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

............. તાલુકામાં જોવા મળતાં પઢારનૃત્યમાં વપરાતી લાકડીઓનો અડધો ભાગ ધાતુનો અને અડધો ભાગ લાકડાનો હોવાથી તે પ્રમાણે ઠોકીને જુદા જુદા આવજો કાઢી લોકો નૃત્ય કરે છે.

7 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

ગુજરાતની પ્રથમ નાટ્ય મંડળી, ‘પારસી નાટક મંડળી’ ની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

8 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

‘રંગમંડળ’, ‘નટમંડળ’, ‘રૂપકસંઘ’, ‘જનવિકા’ જેવી નાટ્ય સંસ્થાઓ કયા સ્થળે સ્થપાઈ હતી ?

9 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

હલ્લીસાકા નૃત્ય પરંપરા ગુજરાતનું મૂળ સ્ત્રોત છે. આ નૃત્યશૈલીનો ઉલ્લેખ ............ માં પ્રસ્તુત કરાયો હતો.

10 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

કૂચીપૂડી નૃત્યમાં પારંગત સ્મિતા શાસ્ત્રી ગુજરાતની કઈ સંસ્થાની વિધાર્થીની છે ?

11 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

નીચેના પૈકી કયું નાટક બાળકીના વેચાણની પ્રથા ઉપર આધારિત છે ?

12 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

ગુજરાતી નાટ્યક્ષેત્રે નીચેનામાંથી ક્યાં સર્જકનું પ્રદાન મહત્વનું છે ?

13 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

ભવાઇનો કયો વેશ સૌથી જૂનો મનાય છે ?

14 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

ભવાઇના આધ્યપુરુષ અસાઇત કયા યુગમાં થઈ ગયા ?

15 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

આસો માસની પૂનમના દિવસે માણેકઠારી પુનમનો મેળો ક્યાં ભરાય છે ?

16 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

‘તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બંધાણી’ ગીત નીચેના પૈકી કઈ ગુજરાતી ફિલ્મનું હતું ?

17 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

પ્રભુલાલ દ્વિવેદીનું અર્પણ કયા કલાક્ષેત્રે છે ?

18 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

........... ગુજરાતી ગરબાનો લોકનૃત્ય પ્રકાર નથી.

19 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

........... નૃત્યમાં યુવકો હાથમાં મંજીરાં લઈ ગોળાકારમાં નૃત્ય કરે છે ?

20 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?

21 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

નવરાત્રિ અને લગ્ન-પ્રસંગોમાં ગુજરાતમાં ગવાતા અને પ્રચલિત સનેડાનું ઉદભવ સ્થાન ........... છે.

22 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

કયા લોક મેળામાં ઊંટની મોટી ગુજરી ભરાય છે ?

23 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

મેઘરાજાની છડીનો ઉત્સવ મેળો ........... ખાતે ઉજવાય છે.

24 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

“જિગર અને અમી” ફિલ્મમાં સંજીવકુમાર સાથે “અમી” ની ભૂમિકામાં કયા અભિનેત્રી હતા ?

25 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 13

જૂની ગુજરાતી રંગભૂમિની ચડતી અને પડતીના ઇતિહાસના સંદર્ભે 1880 થી 1910 વચ્ચેનો સમયગાળો કેવો હતો ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 51%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment