ગુજરાતી સાહિત્યની ક્વિઝ નંબર : 06

અહી ગુજરાતી સાહિત્યની 06 નંબરની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કર્યો છે. અહીં આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. દરેક વિધાર્થી ક્વિઝ આપ્યા પછી પોતાનો સ્કોર comment કરી જરૂર જણાવે.

Subject: Gujarati Sahitya
Quiz number: 06
Number of questions: 25
Quiz type: MCQ

Gujarati Sahitya Quiz: 06

1371

Gujarati Sahitya Quiz : 06

ગુજરાતી સાહિત્યની ક્વિઝ નંબર : 06

1 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

1) ‘વિશાળે જગ વિસ્તરે નથી એક માનવી, પશુ છે પક્ષી છે વાનોની છે વનસ્પતિ’ : આ પ્રખ્યાત પંક્તિઓ કયા કવિની છે ?

2 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

2) ‘વિચારોના વૃંદાવનમાં’ કયા લેખકનો ગ્રંથ છે ?

3 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

3) “સદા સૌમ્ય શી વૈભવ ઉભરાતી, મળી માતૃભાષા મુને ગુજરાતી” – માતૃભાષાવંદનાની આ પંક્તિઓ કયા કવિની છે ?

4 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

4) કયા કલાકાર ગુજરાતનાં કલાગુરુ ગણાય છે ?

5 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

5) સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મભૂમિનું નામ જણાવો ?

6 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

6) ‘કુંવરબાઈનું મામેરું’ આખ્યાન ક્રુતિ કયા કવિની છે ?

7 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

7) ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડની ઇનામી રાશી કેટલી છે ?

8 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

8) ‘દિવસો જુદાઇના જાય છે’ – આ પંક્તિના રચયિતા કોણ છે ?

9 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

9) “માં-બાપને ભૂલશો નહીં” એ યાદગાર ભજનની રચના કોણે કરી ?

10 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

10) મુક્તક કાવ્ય પ્રકારની શી વિશેષતા છે ?

11 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

11) ‘કાળુ’ અને ‘રાજુ’ આ પાત્રો કઈ કૃતિના છે ?

12 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

12) બાલમુકુંદ દવેએ કયું આખ્યાન લખી સર્જનની શરૂવાત કરી હતી ?

13 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

13) ‘સારસ્વત’ ઉપનામ કયા લેખકનું છે ?

14 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

14) નીચેનામાંથી કયો નિબંધ ગુજરાતી સાહિત્યમાંપ્રથમ ગણાય છે ?

15 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

15) નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

16 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

16) નાટય કલાકાર જયશંકરને ‘સુંદરી’ ઉપનામ કયા નાટકથી મળ્યું હતું ?

17 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

17) ‘શયદા’ એ કોનું તખલ્લુસ છે ?

18 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

18) હાલમાં અમદાવાદ સ્થિત ‘ગુજરાત વિદ્યાસભા’ નું મૂળ નામ શું હતું ?

19 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

19) ગુજરાતી સાહિત્યમાં સોનેટ કાવ્યની શરૂવાત કયા કવિએ કરી હતી ?

20 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

20) નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

21 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

21) ‘વેદો’ ને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

22 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

22) ‘લોહીની સગાઈ’ વાર્તાના લેખક કોણ છે ?

23 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

23) નીચે આપેલ કાવ્ય અને કાવ્યપ્રકારનું કયું જોડકું સાચું છે ?

24 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

24) ગુજરાત પાઠયપુસ્તક મંડળનું સામાયિક કયું છે ?

25 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 06

25) ‘રેતીની રોટલી’ નામે હાસ્યનિબંધ કોને લખ્યો છે ?

4Gujarat તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 61%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

1 thought on “ગુજરાતી સાહિત્યની ક્વિઝ નંબર : 06”

Leave a Comment