રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા

ranjitram-vavabhai-mehta

જેના નામ પરથી ગુજરાતી સાહિત્યક્ષેત્રે અપાતો શ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક એવા પંડિત/સાક્ષર યુગના સાહિત્ય કાર … Read more

રમણલાલ વ. દેસાઇ | Ramanlal desai

ramanlal-desai

Ramanlal Desai : યુગમુર્તિ વાર્તાકારના ઉપનામથી પ્રસિદ્ધ ગાંધી યુગના ગુજરાતી સાહિત્યકાર રમણલાલ વ. દેસાઇ નો … Read more

error: Content is protected !!