નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક

>> વર્ષ 1940થી નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક પુરસ્કાર આપવાની શરુવાત થઈ.

>> આ પુરસ્કાર દર પાંચ વર્ષે આપવામાં આવે છે.

>> સૌપ્રથમ પુરસ્કાર 1940 થી 1944 માટે જ્યોતીન્દ્ર દવેને તેમની રંગતરંગ માટે આપવામાં આવ્યો હતો.

>> 2012માં રઈશ મણિયારને તમની ક્રુતિ ‘આમ લખાયું કરાવે ઓળખની સફર માટે’ અપાયો હતો.

>> છેલ્લે 2018માં ભરત દવેને તમની ક્રુતિ ‘વાસ્તવવાદી નાટક’ અપાયો હતો.

Read more

👉 ગુજરાતી સાહિત્ય કારના તખલ્લુસ
👉 ગુજરાતી ભાષાના પુરસ્કારો
👉 Gujarati sahitya

Narmad chandrak award : : for GPSC, PI, PSI/ASI, Nayab mamlatdar, Dy. So, Bin Sachivalay, Talati, Clerk and all competitive exam.

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

1 thought on “નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક”

Leave a Comment