ભારતના 7 સિસ્ટર તરીકે ઓળખાતા રાજ્યો

સામાન્ય જ્ઞાન : seven sisters names in gujarati

ભારતના 7 સિસ્ટર તરીકે ઓળખાતા રાજ્યો અને તેનું પાટનગર

રાજ્ય પાટનગર
અસમદિસપુર
ત્રિપુરાઅગરતલ્લા
મેઘાલયશિલોંગ
અરુણાચલ પ્રદેશઇટાનગર
નાગાલેંડકોહિમા
મણિપુરઇમ્ફાલ
મિઝોરમઆઇજોલ

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

2 thoughts on “ભારતના 7 સિસ્ટર તરીકે ઓળખાતા રાજ્યો”

Leave a Comment