વિટામિન અને તેની ઉણપથી થતાં રોગ

Vitamin ni unap thi thata rog : અહીં વિટામિન તેનું રસાયણિક નામ અને તેની ઉણપથી થતાં રોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે. આપેલ માહિતી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના માટે ઉપયોગી છે.

વિટામિન અને તેની ઉણપથી થતાં રોગ

વિટામિન રસાયણિક નામઉણપથી થતાં રોગ
વિટામિન: Aરેટિનોલરતાંધળાપણું
વિટામિન: B1થાયમિનબેરીબેરી (ચેતાંતંત્ર સંબધિત રોગ)
વિટામિન: B2રાઈબોફલેવીનઆંખ લાલ થવી, ચામડી ફાટવી, જીભ ફાટવી
વિટામિન: B3નિયાસીનચામડીમાં સોજો (Pellagra)
વિટામિન: B5પેન્ટોથેનીક એસિડપેરાસ્થેસિયા (ચેતાંતંત્ર સંબધિત રોગ)
વિટામિન: B6પાયરીડોકસીનએનિમિયા (પાંડુરોગ)
વિટામિન: B7બાયોટીનલકવો, વાળ ખરવા
વિટામિન: B9ફ્લોરિક એસિડએનીમિયા (પાંડુરોગ)
વિટામિન: B12સાયનોકોબેલામાઈનએનીમિયા (પાંડુરોગ)
વિટામિન: Cએસ્કોર્બિક એસિડપેઢામાંથી લોહી નીકળવું (સ્કર્વી),
વગેલામાં રૂઝ આવવામાં વધુ સમય લાગવો
વિટામિન: Dકેલ્સિફેરોલ રીકેટ્સ (સુકતાન) બાળકોને થાય છે.  
ઓસ્ટીયોમલેશિયા (પુખ્ત વ્યક્તિઓને થાય છે.)
વિટામિન: Eટોકોફેરોલ પાંડુરોગ ટોકોફેરોલ પુરુષોમાં નપુસંકતા,
સ્ત્રીઓમાં વંધ્યત્વ,
વિટામિન: Kફિનોક્વિનોલોનરક્તસ્ત્રાવ, લોહી જામવામાં તફલિક

Read more
👉 માનવ શરીરના રોગ અને તેનાથી પ્રભાવિત અંગ
👉 વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેનો ઉપયોગ
👉 શોધ અને શોધક
👉 આપણાં રાષ્ટ્રીય પ્રતિક

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment