ગુજરાતમાં 1857ના વિપ્લવની શરૂઆત કોના દ્વારા થઈ હતી ?

આમદવાદની 7મી રેજીમેન્ટ દ્વારા

Burst

01

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનાં પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જી

Burst

02

‘ખેડા સત્યાગ્રહ’ ગ્રંથ લખનાર કોણ ?

શંકરલાલ પરિખ

Burst

03

ઋષિ દધિચીએ કઈ નદીને કિનારે આશ્રમ સ્થાપયો હતો?

સાબરમતી

Burst

04

પ્રાચીન સમયમાં ‘પુંડરીક’ તરીકે કયો વિસ્તાર જાણીતો હતો?

શેત્રુંજય

Burst

05

ભગવાન શ્રીક્રુષ્ણનો અવતાર કયા યુગમાં થયો હતો ?

દ્વાપર યુગ

Burst

06

પ્રાચીન ભારતની કઈ મહાન વ્યક્તિ કાયદા નિષ્ણાત તરીકે ઓળખાય છે ?

મનુ

Burst

07

પ્રાચીન સમયમાં ‘આનર્ત પ્રદેશ’ની રાજધાની કઈ હતી ?

કુશસ્થલી

Burst

08

તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો તો અત્યારે જે ગુગલમાં ચર્ચ કરો :  4Gujarat.com