8મી અનુસૂચિ : બંધારણીય માન્ય ભાષા

અહીં બંધારણીય માન્ય ભાષા સબંધિત માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં બંધારણીય માન્ય ભાષા અને તેના સબંધિત તથ્યો વિશે ચર્ચા કરીશું.

8મી અનુસૂચિમાં સમાવિષ્ટ ભાષાઓ

>> ભારતના બંધારણની  8મી અનુસૂચિમાં ભાષા સબંધિતજોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

>> મૂળ બંધારણમાં 14 અને વર્તમાનમાં 22 બંધારણમાન્ય ભાષાઓ છે. જે નીચે મુજબ છે.

ક્રમ બંધારણીય ભાષા
1અસમિયા
2હિન્દી
3બંગલા
4કન્નડ
5ગુજરાતી
6કશ્મીરી
7મરાઠી
8પંજાબી
9તમિલ
10તેલુગુ
11સંસ્કૃત
12ઉર્દુ
13ઉડીસા
14મલયાલમ
15સિંધી
16કોંકણી
17મણિપુરી
18નેપાલી
19ડોગરી
20બોડો
21મૈથિલી
22સંથાલી

>> ઇ.સ 1967માં 21માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા સિંધી ભાષા ઉમેરવામાં આવી.

>> ઇ.સ 1992માં 71માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા મણિપુરી, કોંકણી અને નેપાલી ભાષા ઉમેરવામાં આવી.

>> 2003માં 92માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા ડોંગરી, બોડો, મૈથિલી અને સંથાળી ભાષા ઉમેરવામાં આવી.   

Read more

👉 ભારતના બંધારણની ટેસ્ટ
👉 ભારતનું બંધારણ
👉 બંધારણની pdf

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment