30 march current affairs 2023

30 march current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે ગેટવે ઓફ ઈન્ડિયાથી એલિફંટાની ગુફાઓ સુધી તરીને પહોચનાર પ્રથમ વ્યક્તિ, ભારત … Read more

29 march current affairs 2023

29 march current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વિશ્વ રંગમંચ દિવસ, પ્રથમ મહિલા પ્રીમિયમ લીગ 2023 વિજેતા, ભારતનું સૌથી … Read more

28 march current affairs 2023

28 march current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે Country Reports on Human Right Practices, સિનિયાહ દ્વીપ પર સૌથી જૂનું … Read more

27 March current affairs 2023

27 March current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વિશ્વમાં સૌથી વધુ મહિલા પાયલટ, અસમ રાજ્યનો  સર્વોચ્ચ નાગરિક સમ્માન, મુખ્યમંત્રી … Read more

26 march current affairs 2023

26 march current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વિશ્વ ક્ષય રોગ દિવસ, G20 સસ્ટેનેવલ વર્કિંગ ગ્રૂપની બેઠક, ઈન્ડિયાકાસ્ટના COO … Read more

25 march current affairs 2023 

25 march current affairs 2023 

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે હુરૂન ગ્લોબલ ઇંડેક્ષ, સ્ટેચ્યું ઓફ નોલેજની સ્થાપના, Call Before You Dig … Read more

24 march current affairs 2023

24 march current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વિશ્વ જળ દિવસ, ભારતની સૌથી મૂલ્યવાન સેલિબ્રિટી, STARBUCKS COFFEE ના નવા … Read more

23 march current affairs 2023

23 march current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ, હાથીઓ ની સુરક્ષા માટે 600 યુવા ગજમિત્ર નિયુક્ત … Read more

22 March current affairs 2023

22 March current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વિશ્વ ચકલી દિવસ, આંતરરાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ સમ્મેલનનું ઉદ્ઘાટન, ISSF વર્લ્ડ કપ શૂટિંગ … Read more

21 March current affairs 2023

21 March current affairs 2023

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે નિ: શુલ્ક આહાર કેન્દ્રનો આરંભ, ChatGPT ને ટક્કર આપવા ફાલ્કન LLM … Read more

error: Content is protected !!