(સામાન્ય વિજ્ઞાન ટેસ્ટ) General science questions in Gujarati

Here General Science Quiz No. 01 is given. In which 22 questions have been included. The given quizzes are useful for all competitive exams. By clicking on the Next Quiz button given below, you will be able to give more general science quizzes. Stay connected with 4Gujarat.com to give quizzes of all subjects of competitive exam.

Test namePanchayati raj
Questions22
Passing mark15
Exam typeMCQ

General science questions in Gujarati

8750

સામાન્ય વિજ્ઞાન મોક ટેસ્ટ

General science questions in Gujarati

1 / 22

Category: General science questions in Gujarati

પદાર્થની ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખવાના ગુણધર્મણે શું કહે છે ?

2 / 22

Category: General science questions in Gujarati

લંબાઈના માપનાં એકમોમાં શું અસંગત છે ?

3 / 22

Category: General science questions in Gujarati

આરસ કયા ખડકનું ઉદાહરણ છે ?

4 / 22

Category: General science questions in Gujarati

‘શૂન્ય’ ની શોધ કયા દેશમાં થઈ હતી ?

5 / 22

Category: General science questions in Gujarati

વિદ્યુતપ્રવાહ માપવા માટેનો એકમ કયો છે ?

6 / 22

Category: General science questions in Gujarati

લેસરનાં કિરણોનાં શોધક કોણ છે ?

7 / 22

Category: General science questions in Gujarati

LPG સિલિન્ડરમાં ઊંચા દબાણે કયા વાયુ ભરવામાં આવે છે ?

8 / 22

Category: General science questions in Gujarati

નીચેનામાંથી કઈ સ્થિતિમાં સૂર્યગ્રહણ થાય છે ?

9 / 22

Category: General science questions in Gujarati

ઘરમાં વૃક્ષના નાના કદનો ઉછેર વિકસાવવાની જાપાની કળા કયા નામે ઓળખાય છે ?

10 / 22

Category: General science questions in Gujarati

વાવણી માટે યાંત્રિક ઓરણીનાં શોધક કોણ હતા ?

11 / 22

Category: General science questions in Gujarati

ભારતના વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે “અપ્સરા” નો સબંધ કોની સાથે છે ?

12 / 22

Category: General science questions in Gujarati

ધરતી કંપના તરંગો કેવા પ્રકારનાં હોય છે ?

13 / 22

Category: General science questions in Gujarati

ભેજ એ પાણીનું કયું સ્વરૂપ છે ?

14 / 22

Category: General science questions in Gujarati

પેરિસ્કોપ કયા વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતનાં આધારે કાર્ય કરે છે ?

15 / 22

Category: General science questions in Gujarati

સૂર્યપ્રકાશને પૃથ્વી પર પહોચતા કેટલો સમય લાગે ?

16 / 22

Category: General science questions in Gujarati

નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ વધારે કિંમતી છે ?

17 / 22

Category: General science questions in Gujarati

ઇન્સ્યુલીનનું ઉત્પત્તિસ્થાન કયું છે ?

18 / 22

Category: General science questions in Gujarati

સૌથી વધારે કેલ્શિયમ શેમાં હોય છે ?

19 / 22

Category: General science questions in Gujarati

નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ મિશ્ર ધાતુ નથી ?

20 / 22

Category: General science questions in Gujarati

‘રેટિનાલ’ કયા વિટામીનની ખામીથી થાય છે ?

21 / 22

Category: General science questions in Gujarati

નેત્રદાન કરતી વખતે આંખનો કયો ભાગ દાનમાં આપવામાં આવે છે ?

22 / 22

Category: General science questions in Gujarati

દર કલાકે અવાજની ગતિ કેટલા કી.મી ની હોય છે ?

Your score is

The average score is 54%

0%

All Subject Mock Test

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

1 thought on “(સામાન્ય વિજ્ઞાન ટેસ્ટ) General science questions in Gujarati”

Leave a Comment