ગુજરાતના સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર : 07

અહીં ગુજરાતનાં સસ્કૃતિક વારસાની 07 નંબરની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. દરેક વિધાર્થી ટેસ્ટ આપ્યા પછી તમારો સ્કોર Comment કરી જરૂર જણાવે.

Subject : Gujarat art and culture
Quiz number : 07
Number of Question : 25
Quiz type : MCQ

Gujarat art and culture Quiz : 07

1910

Gujarat art and culture Quiz : 07

ગુજરાતના સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ : 07

1 / 25

1)

નીચેના પૈકી કયું ગુજરાતનું લોકનૃત્ય છે ?

2 / 25

2) નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

3 / 25

3) આમાંથી કયા કલાકાર ગુજરાતના નથી ?

4 / 25

4) ખંભાલય માતાનું પવિત્ર સ્થાનક કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

5 / 25

5) ડાંગ જિલ્લાના આદિવાસીઓનું ડાંગીનૃત્ય કયા નામે ઓળખાય છે ?

6 / 25

6) ભવાઇવેશ શીખવનારને શું કહેવાય છે ?

7 / 25

7) ‘કજોડા’ નાટકના લેખક કોણ છે ?

8 / 25

8) નીચેના પૈકી કયું સ્થળ વોરા હવેલીની ભવ્યતા માટે જાણીતું છે ?

9 / 25

9) સ્તૂપની ચારે બાજુએ ઊંચા રચેલા ગોળાકાર રસ્તાને શું કહે છે ?

10 / 25

10) લોકસમૂહ દ્વારા વિકસતું કાવ્ય સ્વરૂપ કયું છે ?

11 / 25

11) ગાંધીનગર જિલ્લાના રૂપાલમાં કયો મેળો ભરાય છે, જેમાં માતાની માંડી પર શુદ્ધ ઘી ચઢાવવામાં આવે છે ?

12 / 25

12) સમૂહનૃત્યમાં લયબદ્ધ રીતે ગાવામાં આવતાં ગીતવિશેષને શું કહેવામા આવે છે ?

13 / 25

13) ‘અસ્મિતા પર્વ’ કયા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે ?

14 / 25

14) ‘ગુરુપુર્ણિમા’નો તહેવાર કયા દિવસે આવે છે ?

15 / 25

15) જૈન સમુદાયના પ્રથમ ભગવાન કોણ હતા ?

16 / 25

16) જૈન ધર્મનું સાહિત્ય કયા નામે ઓળખાય છે ?

17 / 25

17) મોઢેરા સિવાય ગુજરાતમાં કયા અન્ય સ્થળે સૂર્યમંદિર આવેલું છે ?

18 / 25

18) ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં ચોક્કસ દિવસોએ દર અઠવાડિયે જે મેળા ભરાય છે, તેને શું કહેવાય છે ?

19 / 25

19) ભારતીય સાહિત્યનુ પ્રાચીનતમ પુસ્તક કયું છે ?

20 / 25

20) ગુજરાતમાં સૌથી વધારે આદિવાસી વસતી કયા જીલ્લામાં આવેલી છે ?

21 / 25

21) ગુજરાતી ભાષા નીચેના પૈકી કઈ ભાષામાં ઉદ્ભવી ?

22 / 25

22) કઈ જાતિની સ્ત્રીઓને ગુજરાતની લક્ષ્મીબાઈ કહેવામા આવી ?

23 / 25

23)

ચોરી કરવી નહીં અને કરાવવી નહિ એ કયુ વ્રત કહેવાય ?

24 / 25

24) ‘હોજે કુતુબ’ કયા તળાવ તરીકે પ્રખ્યાત છે ?

25 / 25

25) જામિયલશા પીરની દરગાહનું સ્થાન દાતાર કયા જીલ્લામાં આવેલું છે ?

Your score is

The average score is 62%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment