ગુજરાતની ભૂગોળની ક્વિઝ નંબર : 13

Gujarat Geography Quiz No. 13 is given. In which 25 questions have been included. The given quiz is useful for GPSC all exam. Stay connected with 4Gujarat.com to give quizzes of all subjects of competitive exam.

Subject: Gujarat Geography
Quiz number: 13
Question: 25
Type: Mcq

Gujarat Geography Quiz : 13

/25
2366

Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતની ભૂગોળ ક્વિઝ : 13

1 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ બટાટાની ખેતી ક્યાં થાય છે ?

2 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

‘ફોરેસ્ટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ’ ક્યા આવેલી છે ?

3 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

જામફળ ઉત્પાદનમાં કયો વિસ્તાર જાણીતો છે ?

4 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

રતનમહાલ રીંછ અભયારણ્ય કયાં આવેલું છે ?

5 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં કેટલા પક્ષી અભયારણ્યો આવેલા છે ?

6 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

વિરમગામ-દહેગામ વિસ્તારમાં સારસણે કયાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

7 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં આવેલું એકમાત્ર ‘ગેઇમ રિઝર્વ’ કયાં આવેલું છે ?

8 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં દાડમનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે ?

9 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ચેર આચ્છાદિત વિસ્તારોમાં ગુજરાત કયા ક્રમે આવે છે ?

10 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

મિતિયાલા પ્રાકૃતિક અભયારણ્ય કયા આવેલું છે ?

11 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ઇસબગુલ, વરિયાળી અને જીરાનાં ઉત્પાદનમાં ગુજરાત વિશ્વમાં કયું સ્થાન ધરાવે છે ?

12 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

પનીયા અભયારણ્ય કયાં જીલ્લામાં આવેલું છે ?

13 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતનો મુખ્ય ધાન્ય પાક કયો છે ?

14 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

પંચમહાલ જીલ્લામાં આવેલું ‘જાંબુઘોડા અભયારણ્ય’ કયાં પ્રાણી માટે પ્રખ્યાત છે ?

15 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

રણણે આગળ વધતું અટકાવવા માટે ગુજરાતમાં કયું વૃક્ષ રોપવામાં આવે છે ?

16 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં ‘વિરાસત વન’ કયા આવેલું છે ?

17 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

કેન્દ્ર સરકારે નવી વનનીતિમાં કેટલા ટકા જંગલો રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે ?

18 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

કયું શહેર ‘મસાલાનાં શહેર’ તરીકે જાણીતું છે ?

19 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ જંગલો ધરાવતો જિલ્લો કયો છે ?

20 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ડુંગળીનું ઉત્પાદન કયા જિલ્લામાં થાય છે ?

21 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

બાલારામ અભયારણ્ય કયાં જીલ્લામાં આવેલું છે ?

22 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મગફળી ઉત્પાદન કયા જીલ્લામાં થાય છે ?

23 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

‘વિશ્વ વન દિવસ’ ક્યારે ઉજવાય છે ?

24 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઘઉંનું ઉત્પાદન કયા જીલ્લામાં થાય છે ?

25 / 25

Category: Gujarat Geography Quiz : 13

સારસની વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત દેશમાં કયો કર્મ ધરાવે છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 60%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment