ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 14

અહીં ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર 14 અહીં આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Indian constitution
Quiz number: 14
Question: 25
Type: Mcq

Indian constitution Quiz: 14

/25
1110

Indian constitution Quiz : 14

ભારતનું બંધારણ ક્વિઝ : 14

1 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

બન્ને સદનોની સંયુક્ત બેઠકો કયારે બોલાવવામાં આવે છે ?

2 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

ભારતના બંધારણમાં વાર્ષિક નાણાકીય નિવેદન (બજેટ) વિશે કયા અનુચ્છેદ હેઠળ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

3 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

લોકસભા અધ્યાક્ષોમાં સૌથી લાંબો કાર્યકાળ કોનો છે ?

4 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

સૌથી ઓછી વયે લોકસભાના અધ્યક્ષ બનનાર કોણ હતા ?

5 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાજયસભાની વધુમાં વધુ સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય શકે ?

6 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

નીચેનામાંથી વડાપ્રધાનના પદ પર નિયુક્ત થયા ત્યારે કઈ કઈ વ્યક્તિઓ રાજયસભાના સભ્યો હતા ?

7 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

સંસદના કોઈ એવા સભ્ય દ્વારા કે જે મંત્રી નથી, તેમના દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવતા વિધેયકને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

8 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા રાજયસભામાં 12 સભ્યોને નામાંકિત કરવા વિશેની જોગવાઈ કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છે ?

9 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમેલ રાજયસભાના સભ્યો કયા ક્ષેત્રના નિષ્ણાંત નથી ?

10 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં સંસદના સામાન્ય વિધેયક અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

11 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

કયા વિધેયકોને પસાર કરવા માટે સંસદની સંયુક્ત બેઠક બોલાવી શકાય નહીં ?

12 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

પ્રોટેમ સ્પીકરને શપથ કોણ લેવડાવે છે ?

13 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાજયસભામાં કેટલા સભ્યોની નિયુક્તિ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે ?

14 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

ભારતના કયા રાષ્ટ્રપતિ પૂર્વમાં લોકસભા અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે ?

15 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

ખરડો કયા પ્રકારનો છે તે કોણ નક્કી કરે છે ?

16 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

બંધારણમાં નાણાકીય ખરડા અંગેની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે ?

17 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાજયસભાને નાણાંકીય ખરડા પરની ચર્ચા માટે કેટલો સમય આપવામાં આવે છે ?

18 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાજયસભામાં ગૃહનું કામકાજ હાથ ધરવા કેટલા સભ્યોની હાજરી જરૂરી છે ?

19 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

એવા કયા અધિકારો છે જે રાજયસભાને પ્રાપ્ત છે પરંતુ લોકસભાને નથી ?

20 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

ભારતના બંધારણમાં નાણાં ખરડાની જોગવાઈ કઈ કલમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

21 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાજયસભાના સભ્ય તરીકે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સૌપ્રથમ કયા ફિલ્મ અભિનેતાની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી ?

22 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાજયસભાના 1/3 સભ્યો કેટલા વર્ષે નિવૃત થાય છે ?

23 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

રાજયસભાના સભ્યની ઓછામાં ઓછી ઉંમર કેટલા વર્ષ હોવી જોઈએ ?

24 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

કોઈ વિધેયક પર સંસદના પ્રત્યેક સદનમાં કુલ કેટલા વાંચન હોય છે ?

25 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 14

ચાલુ કાર્યકાળ દરમ્યાન મૃત્યુ પામનાર સૌ પ્રથમ લોકસભા અધ્યક્ષ કોણ છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે.

Your score is

The average score is 51%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

1 thought on “ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 14”

Leave a Comment