ભારતના સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ : 01

અહીં ભારતના સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર 01 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Indian culture
Quiz number: 01
Question: 25
Type: MCQ

Indian culture quiz : 01

/25
323

Indian culture quiz : 01

Indian culture quiz : 01

1 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

દક્ષિણ ભારતમાં પલ્લવ વંશના શાસનકાળમાં કઈ શૈલીનો પાયો નંખાયો ?

2 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

પંપા સરોવર, જેનો ઉલ્લેખ રામાયણમાં થયેલો છે, તે ક્યાં રાજયમાં આવેલું છે ?

3 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

કોન્ડા પલ્લીના કિલ્લાઓ ક્યાં આવેલા છે ?

4 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

“બજાર ચિત્રકળા” શૈલી મુખ્યત્વે .......... રાજ્યોમાં પ્રચલિત છે.

5 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

ઇલોરામાં એક ખડકમાંથી કોતરેલું કોનું મંદિર છે ?

6 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

નીચેનામાંથી કયું સ્થળ કાળા રંગની મીનાકારી માટે જાણીતું છે ?

7 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

નીચે પૈકી કયા સ્થાપત્યમાં વનસ્પતિજન્ય રંગોનો ઉપયોગ થયેલો જોવા મળે છે ?

8 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

ભારતમાં રોગન ચિત્રકળા .............દેશથી લાવવામાં આવી હતી.

9 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

પટ્ટચિત્ર ચિત્રકલાની પરંપરાગત શૈલી નીચે પૈકી કયા રાજયની છે ?

10 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

“અતલસ” …………. નો પ્રકાર છે.

11 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

નીચેનામાંથી કયોં લઘુચિત્ર શૈલીનો વિભાગ નથી ?

12 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

ભારતીય સંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ કયું?

13 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

કાગળ પર જળરંગવાળું રાધાના વેશમાં ક્રુષ્ણનું રેખાંકન રાજસ્થાનમાં કઈ કલમ તરીકે ઓળખાય છે ?

14 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

કયું રાજય મોજડી માટે પ્રખ્યાત છે ?

15 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

નીચેના પૈકી કઈ બાબત કુષણોથી સંબધિત નથી?

16 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

શિલ્પ માટેની સામગ્રી તરીકે સ્પોટેડ સેન્ડસ્ટોન કઈ કલાશાળા ઉપયોગમાં લેતી હતી?

17 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

તિરુપતિ ડોલ્સ (dolls) શામાંથી બનાવવામાં આવે છે ?

18 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

બનારસ શહેરનું જૂનું નામ શું ?

19 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

મથુરા વિસ્તારમાં કયા પ્રકારની રંગોળી જમુના જળમાં વહેડાવવા માટે જ બનાવવામાં આવે છે ?

20 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

કાયાં કલાકાર કલાગુરુ તરીકે ઓળખાય છે ?

21 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

અગિયાર માથાવાળા બોધિસત્વ દર્શવાતી પથ્થરમાં બનાવેલી બૌદ્ધ ગુફા ક્યાં આવેલી છે?

22 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

પ્રખ્યાત “મહિષાસૂર”  ચિત્ર કયા ચિત્રકારનું છે ?

23 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

રંગોળીને ભારતમાં અલગ અલગ રાજયોમાં જુદા જુદા નામે ઓળખવામાં આવે છે. તેની નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી ?

24 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

ભીમબેટકા ગુફાચિત્રો કયા રાજયમાં છે ?

25 / 25

Category: Indian culture quiz : 01

કંગદા શૈલી ............ શૈલીનો પ્રકાર છે.

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 47%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment