ભારતના ઇતિહાસની ક્વિઝ નંબર : 03

અહીં ભારતના ઇતિહાસની ક્વિઝ નંબર 03 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સંબધિત તમામ વિષયની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Indian History
Quiz number: 03
Question: 25
Quiz type: Mcq

Indian History Quiz : 03

/25
1888

Indian History Quiz : 03

ભારતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 03

1 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

ભારતમાં 1780માં અંગ્રેજી ભાષાનું પ્રથમ અખબાર ‘બેગાલ ગેઝેટ’ ના તંત્રી નીચેના પૈકીના એક હતા ?

2 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

મહમુદ ગઝનીની રાજધાનીનું નગર ગઝની (ગઝના) હાલમાં કયા દેશમાં આવેલું હતું ?

3 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

ભાસ્કરાચાર્ય કૃત ‘લીલાવતી’ નામે ગ્રંથનો વિષય...

4 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

ટીપું સુલતાનની રાજધાનીનું નગર કયું હતું ?

5 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

નીચેના પૈકી કઈ સાલમાં ભારતની રાજધાની કલકત્તાથી દિલ્હી ખસેડવામાં આવી ?

6 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

અકબરના પ્રિય દરબારી વિદ્વાન અબુલફઝલની હત્યા નીચેનામાંથી કયા મુઘલ બાદશાહે કરાવી હતી ?

7 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

કયા મરાઠી પેશવા મસ્તાની નામે મુસ્લિમ કન્યાના પ્રણય સબંધ માટે જાણીતો બન્યો હતો ?

8 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

લાલ, બાલ અને પાલની ત્રિપુટીમાં નીચેના પૈકી એકનો સમાવેશ થતો નથી ?

9 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

વિજયનગરમાં એલચી તરીકે આવનાર સુપ્રસિદ્ધ વૃતાંતકાર અબ્દુર્રઝાક નીચેના એક દેશનો વતની હતો ?

10 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

‘મરાઠા તેટલા એકત્ર’ કરો અને ‘મહારાષ્ટ્ર ધર્મ વધારો’ નું સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું ?

11 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

‘આઈને અકબરી’ અને ‘અકબરનામા’ કોણે લખેલા છે ?

12 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયા સંત સ્ત્રી વેશધારી છતાં ગૃહસ્થ જીવન ગળતા ?

13 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયો રાજા ‘પૃથ્વી-વલ્લભ’ કહેવાયો ?

14 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

સતારાની ગાદી ઉપરનો છેલ્લો છત્રપતિ...

15 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

શાહજહાંએ પોતાની બેગમ મુમતાઝ મહલની સ્મૃતિમાં બંધાવેલ તાજમહાલની ડિઝાઇન તૈયાર કરનાર સ્થપિત ?

16 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

મૌર્ય અશોકે કોતરાવેલા શીલાલેખની લિપિ ઉકેલનાર (વાંચનાર) સૌપ્રથમ અંગ્રેજ વિદ્વાન કોણ હતા ?

17 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

હડપ્પિય સંસ્કૃતિને મળતું આવતું કયું એક કેન્દ્ર સમુદ્ર શહેર ઉપરાંત સમુદ્ર બંદર હતું ?

18 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

ગુરુનાનકનું જન્મ સ્થળ હાલના પાકિસ્તાનના કયા જિલ્લામાં છે ?

19 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

કોણાર્કના સૂર્યમંદિરનો આકાર...

20 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

ચૈત્યન્ય મહાપ્રભુનું બીજું નામ જણાવો ?

21 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

નીચેનામાંથી કયા પેશવાએ સૌથી વધારે સમય પેશવાપદ ભોગવ્યું હતું ?

22 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

ભારતના કયા યુદ્ધથી મુઘલ-અફઘાન સંઘર્ષનો આરંભ થયો ?

23 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

દિલ્હી-સલ્તનત કાળની રાજયભાષા કઈ હતી ?

24 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

1945માં સર ટોમસ રોનું ભારત આગમન થયું તે સમયે ઈંગ્લેન્ડની ગાદી ઉપર કોનું શાસન હતું ?

25 / 25

Category: Indian History Quiz : 03

‘વિશિષ્ટાદ્વૈત’ મતના પ્રણેતા ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 50%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment