Join our WhatsApp group : click here

રીઝનિંગ ક્વિઝ નંબર : 15

અહીં રીઝનિંગ વિષયની ક્વિઝ નંબર 15 આપવામાં આવી છે. જેમાં 15 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ ક્વિઝ તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Reasoning
Quiz number: 15
Question: 10
Type: Mcq

Reasoning Quiz : 15

/15
746

Reasoning Quiz : 15

રીઝનિંગ વિષયની ક્વિઝ નંબર : 15

1 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

હરેશનો જન્મ 11 ઓગસ્ટે થયો છે. મહેશ તેના કરતાં 14 દિવસ મોટો છે. આ વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસે સોમવાર આવે છે. તો મહેશનો જન્મદિવસ કયા વારે આવશે ?

2 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

અલ્લાહાબાદના રેખાંશ 82.50 પૂર્વ છે. ત્યાં સવારના 06.00 વાગ્યા છે. રાજકોટના રેખાંશ 720 પૂર્વ છે, તો પ્રમાણ સમય પ્રમાણે ત્યારે રાજકોટમાં કેટલા વાગ્યા હશે ?

3 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

રમેશ પ્રસ્થાન સ્થળેથી 3 કિમી પશ્ચિમ દિશામાં ચાલે છે પછી તે પોતાની જમણી તરફ વળી પાછો 3 કિમી ચાલે છે, તો તેનું મોં કઈ દિશામાં હશે ?

4 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

Z, A, Y, B, X, C,................

5 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

જો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરને ઉલટા ક્રમમાં લખવામાં આવે ત્યારે 16માં ક્રમના અક્ષરથી જમણી બાજુનો ચોથો અક્ષર કયો હશે ?

6 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

જો Aના પિતાની પુત્રી Bની માતા હોય, તો Bને Aનું શું સગપણ થાય ?

7 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 53, 53, 40, 40, 27, 27..............

8 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

ચાર મિત્રો M,N,O અને P કેરમ રમે છે. M અને N એકબીજાની સામે મો રાખીને બેઠેલા મિત્રો છે. P ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખીને બેઠો છે. M પશ્ચિમ દિશા તરફ મોં રાખીને બેઠો છે. તો દક્ષિણ તરફ મોં રાખીને કોણ બેઠું છે ?

9 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 1000, 200, 40............

10 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

શ્રેણી પૂર્ણ કરો, 2,4,3,5,…………,6,5,7,6

11 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

એક ફોટાની સામે જોઈને મહેશ બોલ્યો આની મા મારા પિતાની દીકરાની પત્ની છે. મારે તો નથી કોઈ ભાઈ કે નથી કોઈ બહેન તો મહેશ કોના ફોટાને જોઈ રહ્યો હશે ?

12 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

પૂર્વ દિશામાં મુખ રાખી પાંચ છોકરીઓ એક હારમાં ઊભી છે. ઉષા, તુલસી અને ઉર્મિલાની ડાબી બાજુએ સવિતા છે. કુમુદની ડાબી બાજુએ ઉષા, તુલસી અને ઉર્મિલા છે. ઉષા અને તુલસી ઉચ્છે ઉર્મિલા છે. જો ડાબી બાજુથી ચોથા ક્રમે તુલસી હોય, તો જમણી બહુએથી ઉષા કયા ક્રમે હશે ?

13 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

BCD : ZYX : DCB : ?

14 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

7, 10, 8, 11, 9, 12,.............કયો ક્રમ આવશે ?

15 / 15

Category: Reasoning Quiz : 15

36, 34, 30, 28, 24, ..............કયો ક્રમ આવશે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 57%

0%

Previous

રીઝનિંગ ક્વિઝ નંબર : 15

Subscribe Our Youtube Channel

Install our Application

Join our Telegram channel

follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla 📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!