Join our whatsapp group : click here

ભારતના સરોવરની વિશેષતા (Quiz)

અહીં સામાન્ય જ્ઞાનની QUIZ આપેલ છે. જેનો વિષય છે : ભારતના સરોવરોની વિશેષતા જેમાં ભારતનું સૌથી મોટું સરોવર, મીઠા અને ખારા પાણીના સરોવર સરોવરની રચનાઓ, સરોવરના સ્થાન સંબધિત પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ભારતના સરોવરની વિશેષતા

Quiz Nameભારતના સરોવરની વિશેષતા
Question No.16
Quiz typeMCQ
Time10 min
835

Bharat na sarovaro Quiz

Bharat na sarovaro ni visheshta Gujarati

1 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

ભારતનું સૌથી ઊંચાઈ પર આવેલું સરોવર કયું છે ?

2 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

નીચેનામાંથી કયું ભારતમાં આવેલ સૌથી મોટું ખારા પાણીનું સરોવર છે ?

3 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

નીચેનામાંથી કયું સરોવર રાજસ્થાનમાં આવેલું નથી ?

4 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

સુકના સરોવર ક્યાં આવેલું છે ?

5 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

દાલ સરોવર કયા આવેલું છે?

6 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

નીચેનામાંથી કયું સરોવર માઉન્ટ આબુ પર આવેલું છે ?

7 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

નીચેનામાંથી ખારા પાણીનું લંગૂર સરોવર કયું છે ?

8 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

હૈદરાબાદ અને સિકંદરા બાદ વચ્ચે કયું સરોવર આવેલું છે ?

9 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

વિદેશી પક્ષીઓ માટેનું ‘વિહાર ધામ’ તરીકે કયું સરોવર ઓળખાય છે ?

10 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

ભારતનું એકમાત્ર તરતુ સરોવર કયું છે ?

11 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

ફૂલ્હર સરોવર ક્યાં આવેલું છે ?

12 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

નીચેના માંથી જવાળામુખીકૃત સરોવર કયું છે ?

13 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

ભારતનું સૌથી મોટું લગુન સરોવર કયું છે ?

14 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

વેમ્બનાદ અને અષ્ટામૂડી સરોવરો ક્યાં આવેલા છે ?

15 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

નીચેનામાંથી કયું ભારતનું સૌથી મોટું મીઠા પાણીનું સરોવર છે ?

16 / 16

Category: Bharat na sarovaro Quiz

કુમાઉ હિમાલયનું સૌથી મોટું સરોવર કયું છે ?

Your score is

The average score is 50%

0%

ભારતના સરોવરો

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

1 thought on “ભારતના સરોવરની વિશેષતા (Quiz)”

Leave a Comment

error: Content is protected !!