અત્યાર સુધીના ભારતના ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ

અહીં અત્યારસુધીના ભારતના તમામ ઉપરાષ્ટ્રપતિના નામ અને તેના સમયગાળા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે.

અત્યાર સુધીના ભારતના ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ

ઉપ-રાષ્ટ્રપતિસમયગાળો
ડો રાધાક્રુષ્ણ1952-62
ડો. ઝાકિર હુસૈન1962-67
વી. વી ગિરિ1967-1969
જી.એસ પાઠક1969-74
બી.ડી જતી1974-79
મોહમદ હિદાયતુલ્લા1979-84
આર. વેંકટરામન1984-87
ડો શંકર દયાળ શર્મા1987-92
કે. આર નારાયણ1992-97
ક્રુષ્ણકાન્ત1997-2002
ભૈરવસિંહ શેખાવત2002-2007
હામીદ અન્સારી2002-2012
હામીદ અન્સારી2012-2017
એમ. વૈકેયા નાયડુ2017 થી અત્યાર સુધી

Read more

👉 ભારતના અત્યાર સુધીના રાષ્ટ્રપતિ
👉 ભારતના અત્યાર સુધીના વડાપ્રધાન
👉 ગુજરાતનાં મહત્વના રેકોર્ડ

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment