અત્યાર સુધીના ભારતના વડાપ્રધાન

અહીં આઝાદ ભારતના તમામ વડાપ્રધાન અને તેનો સમયગાળા સબંધિત માહિતી આપવામાં આવી હતી.

અત્યાર સુધીના ભારતના વડાપ્રધાન

વડાપ્રધાનસમયગાળો
જવાહરલાલ નહેરુ1947-1964
ગુલજારીલાલ નંદા1964 (કાર્યકારી)
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી1964-1966
ગુલજારીલાલ નંદા1966
ઇન્દિરા ગાંધી1966-1977
મોરારજી દેસાઇ1977-1979
ચૌધરી ચરણસિંહ1979- 1980
ઇન્દિરા ગાંધી1980-1984
રાજીવ ગાંધી1984-1989
વિશ્વનાથ પ્રતાપસિંહ1989-1990
ચંદ્રશેખર1990-91
પી.વી નરસિંમ્હારાવ1991-96
એચ.ડી દેવગૌડા1996- 97
ઇન્દ્રકુમાર ગુજરાલ1997-98
અટલ બિહારી વાજપેયી1998-2004
ડો. મનમોહન સિંહ2004-2014
નરેંદ્ર મોદી2014 થી અત્યાર સુધી

Read more

👉 અત્યાર સુધીના ભારતના રાષ્ટ્રપતિ
👉 અત્યારસુધીના ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ
👉 ગુજરાતનાં વર્તમાન પદાધિકારીએ

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment