ગુજરાતનાં સાંસ્કૃતિક વારસાની ક્વિઝ : 09

અહીં ગુજરાતનાં સાંસ્કૃતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર 09 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં આપેલા તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. જેથી તમને ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે.

Subject: Gujarat art and culture
Quiz number: 09
Questions: 25
Quiz type: MCQ

Gujarat art and culture Quiz: 09

2204

Gujarat art and culture Quiz : 09

ગુજરાતનાં સાંસ્કૃતિક વારસાની ટેસ્ટ : 09

1 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી રાજયના કયા શહેરમાં આવેલી છે ?

2 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

નાટયકલાના આજીવન સાધક અને પોતાના અભિનય દ્વારા ‘સુંદરી’ બિરુદ મેળવનાર કલાકારનું નામ જણાવો ?

3 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

હોળી પછીના પાંચમા કે સાતમા દિવસે ભરાતો ગોળ ગધેડાનો મેળો ગુજરાતમાં કયાં ભરાય છે ?

4 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

ગુજરાતના ભરુચ જીલ્લામાં દર 18 વર્ષે મિનિ કુંભમેળો ક્યાં સ્થળ ખાતે ભરાય છે ?

5 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

કચ્છના રાપર ખાતે કયો લોકમેળો ભરાય છે ?

6 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

અમદાવાદમાં દર વર્ષે શિયાળામાં યોજાતો ‘સપ્તક મહોત્સવ’ કઈ બાબત સાથે સબંધિત છે ?

7 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

વૌઠાનો મેળો સાત નદીઓના સંગમ સ્થળે રચાય છે. આ સાત નદીઓમાં નીચેની કઈ નદીઓનો સમાવેશ થાય છે ?

8 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

પરંપરાગત લોક નાટય તરીકે ગુજરાતમાં કોને સ્વીકૃતિ મળેલ છે ?

9 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

સુધીર વાદ્યમાં કયું વાદ્ય આવે ?

10 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

અમદાવાદ શહેરમાં પરંપરાગત નીકળતી રથયાત્રાના પ્રારંભમાં રાજયના મુખ્યમંત્રીએ કઈ ધાર્મિક વિધિ કર્યા બાદ રથયાત્રાની શરૂવાત કરાવે છે ?

11 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

સ્વરિત વાદ્ય કયું છે ?

12 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

શ્રી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી ક્યાં આવેલી છે ?

13 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

ભવાઈનો કયો વેશ સૌથી જૂનો મનાય છે ?

14 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

જૂની ધંધાદારી રંગભૂમિની કૃત્રિમ અભિનયશૈલી તથા પુરુષો દ્વારા સ્ત્રી પાત્રો ભજવવાની પ્રથા સામે ઇ.સ 1922માં કોણે જેહાદ જગાવી હતી ?

15 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

સાહિત્ય અને કળા સબંધી સામાયિક ‘કુમાર’ માસિક ઇ.સ 1924માં કોણે શરૂ કર્યું હતું ?

16 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

પાટણની રાણકી વાવ કોણે બંધાવી હતી ?

17 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

ગુજરાતમાં કયો લોકમેળો પ્રતિવર્ષ માત્ર કાર્તિકી પુનમના દિવસે જ ભરાય છે ?

18 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

ગુજરાતનું ચાંપાનર કયાં મહાન સંગીતકારના નામ સાથે જોડાયેલુ છે ?

19 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

સુરતમાં આવેલ વેડછી આશ્રમ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો ?

20 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

ગુજરાત રાજયના વનમહોત્સવ અને વન વિકાસની કઈ જોડ સાચી નથી ?

21 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

અમદાવાદ શહેરની એમ.જે લાઈબ્રેરીના ભવનનું સ્થાપત્ય કઈ શૈલીનું છે ?

22 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

જેસલ-તોરલની સમાધિ ગુજરાત રાજયના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?

23 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

વસ્તુપાળ અને તેજપાળે દેલવાડાના દેરા કયાં સ્થળે બંધાવ્યા હતા ?

24 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

શ્રી કપિલદેવ શુક્લ ગુજરાતનાં કયાં શહેરમાં નાટયસંસ્થા ચલાવે છે ?

25 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 09

વારલી ચિત્રકળા કયાં પ્રદેશમાં પ્રચલિત છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 63%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment