Join our WhatsApp group : click here

ગુજરાતના સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર : 14

અહીં ગુજરાતનાં સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર 14 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Gujarat art and culture
Quiz number: 14
Question: 25
Type: Mcq

Gujarat art and culture Quiz : 14

/25
1507

Gujarat art and culture Quiz : 14

સાંસ્ક્રુતિક વારસાની ક્વિઝ નંબર : 14

1 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

આદિત્ય રામ, ........... રજવાડાના દરબારી સંગીતકારે દ્રુપદની એક પ્રકારની ગાયકી શૈલી, ચતુરંગ પ્રચલિત કરી.

2 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ચારણોમાં દૈવી વાદ્ય તરીકે જાણીતું જંતર ......... વાદ્ય છે.

3 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

સુંદરી, સુરંદો અને મોરસંગ સંગીત વાદ્યો કયા વિસ્તારના છે ?

4 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

ભીલ જનજાતિમાં ગાંધર્વ લગ્ન માટે નીચેના પૈકી કયાં શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે ?

5 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

વાઢિયાર પંથકમાં વરાણાના મેળામાં કયા ઇષ્ટદેવના માહાત્મ્યના સંદર્ભમાં મેળો ભરાય છે ?

6 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

જલઝીલણી એકાદશીનો ઉત્સવ કયાં પ્રદેશમાં ઉત્સાહ સાથે ઉજવાય છે ?

7 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

ગુજરાતમાં 11મી-12મી સદીથી હસ્તલિખિત પોથીઓ તૈયાર કરવા માટે ...........કાગળ વપરાતો હતો.

8 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

અમદાવાદ હાજા પટેલની પોળમાં આવેલ શાંતિનાથની પોળના શાંતિનાથના દેરાસરનો રંગમંડપ અને ઘૂમટ ..........નો કલાપૂર્ણ નમૂનો છે.

9 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

ગુજરાતના નળ કાંઠાના પઢારોમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્કૃતિના અવશેષો જોવા મળે છે ?

10 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

સૌરાષ્ટ્રની તળપદી લોકશૈલીના ચિત્રો માટે નીચેના પૈકી કયા કલાકારો જાણીતા છે ?

1). વૃંદાવન સોલંકી

2). ખોડીદાસ પરમાર

3). મનહર મકવાણા

4). દેવજીભાઈ વાજા

11 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

“ચોઘડિયા” શું છે ?

12 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

ગુજરાતના કયાં આદિવાસીઓને વન વિભાગ દ્વારા વાંસમાંથી ચીજવસ્તુઓ બનાવવા માટે વાંસ પૂરા પાડવામાં આવે છે ?

13 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરનું કયું નૃત્ય ખૂબ જાણીતુ છે ?

14 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

અંબાજી નજીક આવેલા કુંભારિયાના જૈન મંદિરો બાબતે નીચેના પૈકી કયા વિધાનો સાચાં છે ?

1). અહીં સૌથી મોટું મંદિર નેમિનાથનું છે.

2). તેનું શિખર તારંગાના જૈન દેવાલયના શિખર જેવુ છે.

3). તેના કેટલાક સ્તંભો આબુના વિમલસહીના સ્તંભોને મળતા આવે છે.

15 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

ગુજરાતના પઢાર આદિવાસીના લોકો ક્યાં વસે છે ?

16 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

ગુજરાતના પિરાજી સાગરાનું નામ કઈ કલા સાથે જોડાયેલુ છે ?

17 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

રીખવદેવ જૈનોનો મેળો ક્યાં ભરાય છે ?

18 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

ચોરવાડ અને વેરાવળની ખારવણ બહેનો દ્વારા કયું નૃત્ય કરવામાં આવે છે ?

19 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

દેવની મોરી વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?

20 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

પક્ષીવિદ્દ ધર્મેન્દ્રસિંહજીના ગ્રંથ “સૌરાષ્ટ્રના પંખીઓ” માટે સુંદર અને જીવંત જણાતાં પંખીઓના અસંખ્ય ચિત્રો .............તૈયાર કર્યા હતા.

21 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

કાઠીઓ નીચેના પૈકી કોની પુજા કારે છે ?

22 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

માણેક કોઠારી મેળો કયાં યોજાય છે ?

23 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

પ્રખ્યાત પેંઇન્ટિંગ ‘મહીશાસૂર’ કોણે દોર્યું છે ?

24 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

નીચેના પૈકી કયા/ક્યાં વિધાનો સાચું/સાચાં છે ?

25 / 25

Category: Gujarat art and culture Quiz : 14

શક સંવત પ્રમાણે ગણેશ ચતુર્થી નીચેના પૈકી કયાં મહિનામાં આવે છે ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 48%

0%

Subscribe Our Youtube Channel

Install our Application

Join our Telegram channel

follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla 📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!