Join our whatsapp group : click here

Most IMP GK: Click here

Gujarat Na Jilla Quiz : 12

Here Gujarat District Quiz 12 is given. It consists of 20 questions. All the given questions are asked in the previous exam. So it will prove useful to you. Stay connected with 4gujarat.com to give quizzes of all subjects of all competitive exams.

Subject : Gujarat na jilla
Quiz number: 12
Question: 20
Type: MCQ

Gujarat Na Jilla Quiz : 12

1545

Gujarat na Jilla Quiz : 12

Gujarat na Jilla Quiz : 12

1 / 20

ઐતિહાસિક સ્થળ ધૂમલી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?

2 / 20

વાસંદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા જિલ્લામાં આવેલ છે?

3 / 20

જિલ્લા અને તાલુકાની કઈ જોડ સાચી નથી?

4 / 20

સૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં જોવા મળે છે?

5 / 20

મહેસાણા જિલ્લા ખાતે આવેલ વડનગરનું પ્રાચીન નામ જણાવો.

6 / 20

એશિયાનો સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક અને વિન્ડફાર્મ ગુજરાતનાં કયા જિલ્લામાં આવેલ છે?

7 / 20

આઝાદીની લડાઈમાં ‘સરદાર’ નું માનીતું સ્થળ બારડોલી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?

8 / 20

ગુજરાત રાજયમાં અંગારેશ્વર મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ મંદિર કયા જિલ્લામાં આવેલ છે?

9 / 20

દિગંબર જૈનોનુ પવિત્ર યાત્રાધામ ભિલોડા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?

10 / 20

નીચેનામાંથી કઈ જોડી ખોટી છે?

11 / 20

ગુજરાતમાં રાગીનું ઉત્પાદન નીચેનામાંથી કયા જિલ્લામાં થાય છે?

12 / 20

બ્રિટિશ શાસન નીચે મુંબઈ ઇલાકામાં 18 જિલ્લા હતા તે પૈકી પાંચ ગુજરાતનાં હતા. આ જિલ્લાઓના નામ જણાવો.

13 / 20

અડાલજની વાવ ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે?

14 / 20

ગુજરાતનો ‘ચારણકા સોલાર પાર્ક’ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે?

15 / 20

મહીસાગર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક .............છે.

16 / 20

પોશીના તાલુકો ગુજરાતનાં કયા જિલ્લામાં આવેલો છે?

17 / 20

કયા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકો કાંઠાના ઘડા માટીમાંથી બનાવી તેમાં ગોરા દેવની આકૃતિ દોરે છે?

18 / 20

નીચેના પૈકી કયા જિલ્લામાં મેંગરુવ જંગલો આવેલા છે?

19 / 20

ગુજરાતમાં પર્યાવરણ જાગૃતિ માટે કાર્યરત સંસ્થા ‘પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર (CEE)’ ક્યાં આવેલું છે?

20 / 20

બિરસા મુંડા ટ્રાયબલ યુનિવર્સિટી, ગુજરાતમાં કયા સ્થળે આવેલ છે?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે....

Your score is

The average score is 57%

0%

Subscribe Our Youtube Channel

Install our Application

Join our Telegram channel

follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla 📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!