ગુજરાતી સાહિત્યની ક્વિઝ નંબર : 14

અહીં ગુજરાતી સાહિત્યની ક્વિઝ નંબર 15 આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Gujarati Sahitya
Test number: 14
Question: 25
Type: Mcq

Gujarati Sahitya Quiz : 14

/25
1249

Gujarati Sahitya Quiz : 15

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 15

1 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈ માટે “ખરા ઇમ્લી” અને “ખરા શૂરા” વિશેષણો કોણે આપ્યા છે ?

2 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

‘ડિમલાઇટ’ એકાંકીના લેખક કોણ છે ?

3 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

‘વૃક્ષ’ શ્રી લાભશંકર ઠાકર રચિત સાહિત્યનો કયો પ્રકાર છે ?

4 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

નીચેનામાંથી કઈ ક્રુતિ ભક્ત કવિ દયારામની છે ?

5 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

ઝવેરચંદ મેઘાણીમી છેલ્લી નવલકથા કઈ હતી ?

6 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

પ્રથમ ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાનું શીર્ષક શું હતું ?

7 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

નીચેનામાંથી કયો કાવ્ય સંગ્રહ ‘મરીઝ’નો છે ?

8 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

‘અલપ ઝલપ’ ના લેખક કોણ છે ?

9 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કયા ક્ષેત્રે અપાય છે ?

10 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

‘મદનમોહના’ આ મધ્યકાલીન ક્રુતિ કયા સ્વરૂપની છે ?

11 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

"મંગલ મંદિર ખોલો દયામય મંગલ મંદિર ખોલો” – આ પંક્તિ કયા કવિની છે ?

12 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

પોતાને પહાડનું બાળક તરીકે ઓળખાવનાર ગુજરાતી કવિએ નીચે દર્શાવેલ પૈકી કઈ ક્રુતિનું સર્જન નથી કર્યું ?

13 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

નીચે આપેલ કૃતિઓ માંથી કઈ ક્રુતિ સ્વામિ આનંદની છે ?

14 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

દર્શાવેલ પાત્ર કઈ કૃતિમાં આવે છે તે દર્શાવો : “જકકલા”

15 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

નીચેનામાંથી કયું પુસ્તક કનૈયાલાલ મુનશીએ લખ્યું નથી ?

16 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

‘સત્યના પ્રયોગો’ પુસ્તકનો સાહિત્યપ્રકાર જણાવો ?

17 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

“જમો થાળ જીવણ જાઉં વારી" કોણે લખ્યું છે ?

18 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

નીચે દર્શાવેલ કવિઓ અને તેમના કાવ્યોની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી ?

19 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

ગુજરાત વિદ્યાપીઠને ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીનો દરજ્જો ક્યારે મળ્યો ?

20 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

મોંજાને ચીંધવા સહેલા નથી : આ નિબંધસંગ્રહના લેખકનું નામ જણાવો ?

21 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

‘ઘનશ્યામ’ કયા લેખકનું ઉપનામ છે ?

22 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

“સાપના ભારા અને ઉઘાડી બારી” એ કોની કૃતિઓ છે ?

23 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં કયો સાહિત્ય પ્રકાર નથી ?

24 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

“નયનને બંધ રાખીને ....” ગઝલના રચયિતા કોણ છે ?

25 / 25

Category: Gujarati Sahitya Quiz : 15

નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે....

Your score is

The average score is 52%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment