ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 04

Indian constitution Quiz : 04 – અહીં ભારતના બંધારણની ચોથા નંબરની ટેસ્ટ આપવામાં આવી છે. જેમાં 23 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જે પ્રશ્નો પાછળની પરીક્ષામાં પૂછયેલા છે. દરેક વિધાર્થી ક્વિઝ આપ્યા પછી પોતાનો સ્કોર Comment કરી જણાવશોજી.

Subject : Indian constitution
Quiz number : 04
Number of Question : 23
Quiz type : MCQ

Indian constitution Quiz : 04

2429

Indian constitution Quiz : 04

ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 04

1 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

2015થી કયા દિવસને “સંવિધાન દિવસ” તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

2 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

ભારતીય સંવિધાનમાં “મૂળભૂત અધિકારો” કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યા છે ?

3 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

“સંઘય કારોબારી” ની વ્યાખ્યા બંધારણના કયા ભાગમાં આપવામાં આવી છે ?

4 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણની પ્રસ્તાવના પોતાના નાગરિકો માટે કયા ન્યાય સુનિશ્ચિત કરે છે ?

5 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણ સભાના દેશી રજવાડોના કુલ કેટલા પ્રતિનિધિ હતા ?

6 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

વિભિન્ન પદો માટે ગોપનીયતાના શપથ અંગેના નમૂના ભારતના બંધારણની કઈ અનુસૂચિમાં આપવામાં આવ્યા છે ?

7 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

“એકલ નાગરિકતા” નો સિદ્ધાંત ભારતના સંવિધાનમાં કયા દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે ?

8 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

આમુખના અનુસાર ભારતના શાસની સર્વોચ્ચ સત્તા કોની પાસે છે ?

9 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણ સભાએ રાષ્ટ્રગાન અને રાષ્ટ્રગીતને ક્યારે મંજૂરી આપી ?

10 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

વર્તમાનમાં ભારતના બંધારણમાં કુલ કેટલી અનુસુચિઓ છે ?

11 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણસભામાં “પ્રારુભ સમિક્ષા સમિતિ” ના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

12 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

મૂળ બંધારણમાં કુલ કેટલી અનુસૂચિઓ હતી ?

13 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

ભારતમાં કેન્દ્રનું “સંઘાત્મક સ્વરૂપ” નો વિચાર દેશ પાસેથી લેવામાં આવ્યો છે ?

14 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

ભારતના બંધારણમાં ‘સમાજવાદી’ અને ‘બિનસાંપ્રદાયિક’ જેવા શબ્દો કયારે ઉમેરાયા ?

15 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણના કયા ભાગમાં ચૂંટણીઓ અંગેની જોગવાઈ છે ?

16 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

ભારતની બંધારણની રચવા માટે બંધારણસભાએ કેટલા દિવસ બેઠકો કરી ?

17 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

ભારતની બંધારણ સભાના ઉપાધ્યક્ષનું નામ જણાવો ?

18 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણના ભાગ-1માં કોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે ?

19 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણનો કયો ભાગ નગરપાલિકાથી સંબધિત છે ?

20 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

નાગરિકતાનો ઉલ્લેખ ભારતના સંવિધાનના કયા ભાગમાં કરવામાં આવ્યો છે ?

21 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

બંધારણ બનાવવામાં થયેલો કુલ ખર્ચ કેટલો હતો ?

22 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

આમુખમાં બંધારણ કોને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે ?

23 / 23

Category: Indian constitution Quiz : 04

24 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ બંધારણ સભાના કેટલા સભ્યોએ બંધારણ ઉપર પોતાના હસ્તાંક્ષર કર્યા ?

Your score is

The average score is 66%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

3 thoughts on “ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 04”

Leave a Comment