ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 06

અહીં ભારતના બંધારણની 06 નંબરની ક્વિઝ આપવામાં આવી છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. દરેક વિધાર્થી ક્વિઝ આપ્યા પછી પોતાનો સ્કોર comment કરી જરૂર જણાવે.

Subject: Indian constitution
Quiz number: 06
Number of Question: 25
Quiz type: MCQ

Indian constitution Quiz : 06

1768

Indian constitution Quiz : 06

ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 06

bharat-nu-bandharan-quiz

1 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

આ રાજયને વિશેષ રાજયનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો નથી ?

2 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

સરકારી કર્મચારીઓ અને સામાન્ય નાગરિક માટે અલગ કાયદો હોય તેવા શાસનને શું કહી શકાય ?

3 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

રાજય વહીવટના સંદર્ભે, હક્ક અને ફરજ એક સિક્કાની બે બાજુ સમાન હોવાને નાતે, હક્કનો અર્થ સ્વતંત્રતા/અધિકાર થાય તો, ફરજનો અર્થ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ..............થાય.

4 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

રાજયના મુખ્યમંત્રીની કામગીરી તથા સત્તા બાબતે કયું વિધાન સુસંગત નથી ?

5 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

વહીવટ સુધારા પંચની નિમણૂક ક્યારે કરવામાં આવી ?

6 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

લોકસભાના સૌપ્રથમ ઉપાધ્યક્ષનું  નામ જણાવો ?

7 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

બંધારણ દ્વારા ભારતમાં કુલ કેટલી ભાષાઓને આઠમી અનુસૂચિ અન્વયે માન્યતા આપવામાં આવેલ છે ?

8 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

આરોપીને થયેલ સજાની મોકૂફી, માફી કે ઘટાડો કરવાનો અધિકાર કોને છે ?

9 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

ભારતની લોકસભાના અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની શપથવિધિ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

10 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

ભારતના બંધારણમાં લોકસભા અને વિધાનસભામાં મતદાન કરવા માટેની વયમર્યાદા 21 વર્ષથી ઘટાડી 18 વર્ષ કરવામાં આવી. આ કાયદો કયા વર્ષથી અમલમાં મુકાયો ?

11 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

12માં નાણાપંચે પંચાયતોને કેટલા નાણાં અનુદાન પેટે આપવાની ભલામણ કરી હતી ?

12 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

ભારતીય બંધારણની જોગવાઈ અનુસાર કોઈ રાજયના રાજયપાલને તે રાજયની લગોલગ આવેલા કોઈ સંઘ રાજયક્ષેત્રના વહીવટકર્તા તરીકે નિમવાની સત્તા કોને આપવામાં આવેલ છે ?

13 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

વિધાનસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમ્યાન ધારાસભ્યને પ્રશ્ન પૂછવાની કોણ ના પાડી શકે ?

14 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

વિધાનમંડળમાં વાપરવાની ભાષા અંગેની સ્પષ્ટતા ભારતીય સંવિધાનના કયા આર્ટીકલમાં કરવામાં આવેલ છે ?

15 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

અનુસૂચિત આદિજાતિઓ માટે અનુસુચિત આદિજાતિ રાષ્ટ્રીય કમિશન તરીકે ઓળખાતું એક કમિશન રહેશે. આ પ્રકારની જોગવાઈ ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે ?

16 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

ગુજરાતના પ્રથમ રાજય નાણાંપંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

17 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

“રાજયસભાની ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવાર જે રાજયોનો મતદાર હોય તે જ રાજયમાંથી ઉમેદવારી કરી શકશે.” આ જોગવાઈ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ક્યા વર્ષમાં નાબૂદ કરવામાં આવી ?

18 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે કાયદો કોણ બનાવે છે ?

19 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

કયા મહાનુભાવને ગુજરાત રાજયના અધ્યક્ષ થવાનું સૌભાગ્ય બે વખત સાંપડયુ છે ?

20 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

કોઈ ચોક્કસ રાજય માટે કોઈ જ્ઞાતિને અનુસુચિત જાતિ કે અનુસુચિત જનજાતિ તરીકે કોણ જાહેર કરી શકે ?

21 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

સંસદના બંને ગૃહોમાં કયા કાયદા અધિકારીને બેસવાનો અધિકાર છે ?

22 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

ભારતની લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલા કઈ લોકસભા બેઠક પરથી પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે ?

23 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

અનુચ્છેદ : 88 મુજબ ગૃહમાં નીચેનામાંથી કોને મતદાનનો અધિકાર નથી ?

24 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

રાષ્ટ્રપતિને લોકસભા ભંગ કરવાની સલાહ કોણ આપી શકે ?

25 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 06

ભારતીય બંધારણ 1950 અન્વયેના અનુચ્છેદની જોગવાઈઓને આધીન રહીને, સંઘને એક લોકસેવા આયોગ અને દરેક રાજયને એક લોકસેવા આયોગ રહેશે. આ જોગવાઇ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે ?

4Gujarat તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 54%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment