ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 10

અહીં ભારતના બંધારણના 10 નંબરની ક્વિઝ આપેલ છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અહી આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. જેથી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. ભારતના બંધારણની વધારે ટેસ્ટ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4Gujarat.com સાથે.

Subject: Indian constitution
Quiz number: 10
Questions: 25
Quiz type: MCQ

Indian constitution Quiz : 10

2431

Indian constitution Quiz : 10

ભારતના બંધારણની ક્વિઝ : 10

1 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

વિશ્વના સૌ પ્રથમ ઇ-પુસ્તકનું નામ શું છે ?

2 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

નીચેના પૈકી સંવિધાનના કયા આર્ટીકલ પ્રમાણે બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની જોગવાઈ છે ?

3 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

નીચેના પૈકી કઈ સમિતિમાં ધારાસભ્યો સભ્ય તરીકે હોઇ શકે નહીં ?

4 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

ભારતમાં જિલ્લા કલેકટરની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી ?

5 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

ભારતમાં મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું ?

6 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

ભારતીય બંધારણની 370મી કલમ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી ?

7 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

73માં બંધારણ સુધારાનો અમલ કઈ તારીખે થયો ?

8 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

રાજયપાલ પોતાની ઈચ્છાએ (સ્વેચ્છાએ) રાજીનામું આપવું હોય તો કોને આપવું પડે ?

9 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

74માં બંધારણીય સુધારા અધિનિયમ 1992 મુજબ ભારત સરકારના દ્વિતીય સ્તરે કોણ કાર્યરત છે ?

10 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

કેન્દ્ર સરકારની વહીવટી કામગીરીની સમિક્ષા સૌ પ્રથમ કોણે કરી હતી ?

11 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

રાજય સરકારના આકસ્મિક ફંડની જોગવાઈ બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ કરવામાં આવી છે ?

12 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

કેન્દ્ર સરકારે કોની ભલામણથી પંચાયતોને અનુદાન આપવાની શરૂવાત કરી ?

13 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

‘કટોકટી દરમ્યાન કોઈ પણ નાગરિક મૂળભૂત અધિકારના ભંગ બદલ કોર્ટમાં જઈ શકશે નહીં’ આ વાત જાહેર કરવાની સત્તા કોને છે ?

14 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

ભારતમાં સામાન્ય રીતે જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી કયા ક્ષેત્ર માટે અસ્તિત્વમાં આવી છે ?

15 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

નાણાકીય કટોકટી કોણ જાહેર કરી શકે ?

16 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન આયોગ (નેશનલ નોલેજ કમિશન) ની રચના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી હતી ?

17 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

વિધાનસભાની બેઠક બોલાવવાની સત્તા કોની પાસે છે ?

18 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

જ્યારે રાજયમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લદાય ત્યારે રાજયપાલના મુખ્ય સલાહકાર તરીકે કોણ કામ કરે છે ?

19 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

સંસદની બેઠકો ચાલુ ન હોય ત્યારે વટહુકમ પ્રસિદ્ધ કરવાની રાષ્ટ્રપતિની સત્તા ........

20 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

ભારતના કોમ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે ?

21 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

બંધારણની રીતે ‘સગીર’ શું દર્શાવે છે ?

22 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

રાજય સરકારના હિસાબો કોણ તૈયાર કરે છે ?

23 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

પંચાયતી રાજ પ્રણાલીનો અમલ સૌ પ્રથમ કયા રાજયમાં કરવામાં આવ્યો ?

24 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

‘નાગરિક સંરક્ષણ ધારો 1955’ શા માટે ઘડાયો છે ?

25 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 10

74માં બંધારણીય સુધારા અનુસાર શાની રચના કરવાનું જણાવાયું ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 54%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment