ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર : 11

અહીં ભારતના બંધારણની ક્વિઝ નંબર 11 આપેલ છે. જેમાં 25 પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં આપેલ તમામ પ્રશ્નો અગાવની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના તમામ વિષયોની નિયમિત ક્વિઝ આપવા માટે જોડાયેલા રહો 4gujarat.com સાથે.

Subject: Indian constitution
Quiz number: 11
Question: 25
Quiz type: MCQ

Indian constitution Quiz : 11

2796

Indian constitution Quiz : 11

ભારતના બંધારણની ક્વિઝ : 11

1 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

એક જ વ્યક્તિ એક કરતાં વધુ રાજયમાં રાજયપાલ તરીકે રહી શકે તેવી જોગવાઈ બંધારણના કયા સુધારા દ્વારા કરવામાં આવી ?

2 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

રાષ્ટ્રીય મુદ્રા નીચે ‘સત્યમેવ જયતે’ કઈ લિપિમાં લખાય છે ?

3 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતના મુખ્ય કાયદા અધિકારી (એટર્ની જનરલ) ની નિમણૂક કોણ કરે છે ?

4 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ હેઠળ જમ્મુ અને કશ્મીર રાજયને વિશિષ્ટ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો ?

5 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોદ્દાની રૂએ કોના અધ્યક્ષ પણ છે ?

6 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતના સૌ પ્રથમ કોમ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ કોણ હતા ?

7 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતમાં સ્થાનિક સરકારની સંસ્થાને નાણાંકીય રીતે સ્વાયત બનાવવાનો પ્રસ્તાવ સૌપ્રથમ કોના દ્વારા મૂકવામાં આવ્યો હતો ?

8 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

રાજય સરકારના સર્વોચ્ચ વડા કોણ છે ?

9 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

બંધારણની કઈ કલમ અન્વયે રાષ્ટ્રપતિ નાણાંપંચે કરેલી ભલામણોને સંસદમાં પ્રસ્તુત કરે છે ?

10 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ગુજરાતનાં બીજા નાણાં પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

11 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ હેઠળ ચૂંટણીપંચની રચના થયેલ છે ?

12 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

રાજયના હિસાબો સંબધે ભારતના કોમ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલનો  રિપોર્ટ રાજયના રાજયપાલ સમક્ષ રજૂ કરવા અને રાજય વિધાનમંડળ સમક્ષ મૂકવાની જોગવાઈ બંધારણની કઈ કલમ હેઠળની છે ?

13 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતના બંધારણ મુજબ, નીચેના પૈકી કયા ક્ષેત્રની સત્તા કેન્દ્ર અને રાજ્યો બંને હસ્તક છે ?

14 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

રાષ્ટ્રપતિને લોકસભા ભંગ કરવાની સલાહ કોણ આપી શકે ?

15 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

તા. 22 જુલાઇ 1947 ના રોજ મળેલ ભારતની બંધારણ સભામાં ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજની પસંદગી અંગેનો ઠરાવ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો ?

16 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારત દેશ આઝાદ થયા બાદ 15 ઓગસ્ટ 1947 બાદ મળેલ સૌ પ્રથમ નાણાંમંત્રી કોણ હતા ?

17 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

નીચેના પૈકી શેની જોગવાઈ બંધારણમાં થયેલ નથી ?

18 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

બિનમત પાત્ર ખર્ચ અંગે નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?

19 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

કયા મૂળભૂત અધિકાર હેઠળ બંધારણમાં એસ.સી., એસ.ટી. અને અન્ય પછાત વર્ગો માટે રાજયને વિશેષ જોગવાઈ કરવાની સત્તા મળે છે ?

20 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

આધુનિક અર્થમાં ભારતમાં ક્યારથી અંદાજપત્રનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો ?

21 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

રાજયપાલે પોતાની ઈચ્છાથી રાજીનામું આપવું હોય તો કોને આપવું પડે ?

22 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતના બંધારણના રક્ષક તરીકેની ભૂમિકા કોણે ભજવવાની રહે છે ?

23 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદનો ઉપયોગ, રાજયો પર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવા માટે થાય છે ?

24 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

ભારતના કાર્યકારી વડાપ્રધાન તરીકે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરનાર વડાપ્રધાન ગુલઝારીલાલ નંદા ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાંથી ચૂંટાયા હતા ?

25 / 25

Category: Indian constitution Quiz : 11

આયોજન પંચની રચના ક્યારે કરવામાં આવી ?

4Gujarat.com તમારું પરિણામ તપાસી રહ્યું છે...

Your score is

The average score is 58%

0%

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment