વિસ્તારની દૃષ્ટિ વિશ્વના સૌથી મોટા દેશો

અહીં વિશ્વના વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટા Top-10 દેશોની યાદી આપવામાં આવી છે. જેના જે-તે દેશનું નામ અને તે કયા ખંડમાં સ્થિત છે તેની માહિતી આપવામાં આવી છે.

વિસ્તારની દૃષ્ટિ વિશ્વના સૌથી મોટા દેશો

દેશસ્થિત
રશિયાએશિયા
કેનેડાઉત્તર અમેરિકા
અમેરિકાઉત્તર અમેરિકા
ચીનએશિયા
બ્રાઝિલદક્ષિણ અમેરિકા
ઓસ્ટ્રેલીયાઓસ્ટ્રેલેશિયા
ભારતએશિયા
આર્જેન્ટિનાદક્ષિણ અમેરિકા
કઝાખસ્તાનએશિયા
અલ્જિરિયાઆફ્રિકા
vistar ni drusti thi southi mota desh

read more

👉 વિશ્વની પ્રસિદ્ધ નહેરો
👉 વિશ્વની પ્રમુખ સરહદો
👉 વિશ્વના પ્રમુખ મહાસાગરો
👉 ભારતના પર્વત શિખરો

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment