23 August Current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વરિષ્ઠ નાગરિક દિવસ, એશિયાજ બેસ્ટ એમ્પલોયર બ્રાન્ડ એવોર્ડ, BRO (Border Roads … Read more

04 July current affairs 2022

04 July current affairs 2022

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે વિશ્વ ખેલ પત્રકાર દિવસ, World UFO Day, નારી કો નમન યોજના … Read more

error: Content is protected !!