ગુજરાત સાહિત્ય સભા | Gujarat sahitya sabha

રણજીતરામ વાવા ભાઈ મહેતા સ્થાપિત ગુજરાતી સાહિત્યક સંસ્થા ‘ગુજરાતી સાહિત્ય સભા’ વિશે અહીં માહિતી આપવામાં છે.

ગુજરાત સાહિત્ય સભા

સ્થાપના : 1904

સ્થાપક : રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા

હાલનુ સ્થળ : અમદાવાદ

>> ઇ.સ 1928ના રજત જયંતી વર્ષથી ગુજરાત સાહિત્ય ક્ષેત્રે ઉત્તમ સાહિત્ય પ્રદાન કરનારને ‘રણજીરામ સુવર્ણચંદ્રક’ એનાયત કરવામાં આવે છે.

>> વર્ષ 1928માં રણજીરામ સુવર્ણચંદ્રક સૌપ્રથમ ઝવેરચંદ મેઘાણીને આપવામાં આવ્યો હતો.

>> આ સંસ્થા વર્ષ દરમિયાન પ્રકાશિત થતાં પુસ્તકોનો અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કરે છે.

Read more

1). ગુજરાત વિદ્યાપીઠ : click here

2). ભારતીય વિધાભવન : click here

3). ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી : click here

Gujarat sahitya sabha : : gujarati sahitya : : for GPSC, PI, PSI/ASI, Nayab mamlatdar, Dy. So, Bin Sachivalay, Talati, Clerk and all competitive exam.

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment