રમત અને ખેલાડીની સંખ્યા

અહીં વિશ્વની વિવિધ રમતોના નામ અને તેમાં ખેલાડીની સંખ્યા વિશેની યાદી આપવામાં આવી છે. જે તમને દરેક સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષમાં ઉપયોગી સાબિત થશે.

Ramat ane kheladi ni sankhya

રમતસંખ્યા
હેન્ડ બોલ12
રગ્બી ફૂટબોલ11
સોફ્ટ બોલ9
ખો-ખો9
વોટર પોલો7
મેટ બોલ7
વોલીબોલ6 અથવા 9
બાસ્કેટ બોલ5
પોલો4
સ્ક્વોશ2 અથવા 4
બ્રિજ2
બેડમીન્ટન1 અથવા 2
ટેબલ ટેનિસ1 અથવા 2
મુક્કાબાજી1
શતરંજ1
બિલીયર્ડ્સ1

Read more

👉 વિવિધ દેશોની રાષ્ટ્રીય રમત
👉 રમત ગમતમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર ગુજરાતનાં ખેલાડી
👉 વસ્તીની દ્રષ્ટિએ વિશ્વના સૌથી મોટા દેશ

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

2 thoughts on “રમત અને ખેલાડીની સંખ્યા”

Leave a Comment