જાણીતા મનોવૈજ્ઞાનિક અને તેનું પ્રદાન

janita manovaigyanik : અહીં જાણીતા મનોવૈજ્ઞાનિક અને તેનું પ્રદાન સંબધિત માહિતી આપવામાં આવી છે. આપેલ માહિતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. 4gujarat.com પર તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી જનરલ નોલેજ અને મોક ટેસ્ટ મળશે.

જાણીતા મનોવૈજ્ઞાનિક અને તેનું પ્રદાન

મનોવૈજ્ઞાનિકદેશ પ્રદાન
વિલ્હેમ વુન્ટજર્મનરચનાવાદના પ્રણેતા, તત્વચિંતક રચનાવાદ
વિલિયમ્સ જેમ્સઅમેરિકનકાર્યવાદના પ્રણેતા
લેવિસ ટર્મનઅમેરિકનમાનસિક માપન
આલ્ફ્રેડ બિનેફ્રેંચબિને સાયમન સ્કેલ વિકસાવનાર
ચાર્લ્સ એડવર્ડ સ્પીયરમેનઈંગ્લેન્ડબુદ્ધિ અને મનોમાપન ક્ષેત્રે પ્રદાન, બુદ્ધિનો દ્વિઅવયવી સિદ્ધાંત આપ્યો.
લુઈસ થર્સ્ટનઅમેરિકનબુદ્ધિનો બહુ અવયવી સિદ્ધાંત આપ્યો.
જોય પૌલ ગિલફર્ડઅમેરિકનબુદ્ધિના બંધારણનું મોડલ રજૂ કરનાર મનોવૈજ્ઞાનિક
રોબર્ટ સ્ટેર્નબર્ગઅમેરિકનબુદ્ધિનો ત્રિ-સ્વરૂપીય બુદ્ધિ સિદ્ધાંત આપ્યો.
જીન પિયાજેસ્વીટ્સઝલેન્ડજ્ઞાનાત્મક વિકાસનો સિદ્ધાંત અને જ્ઞાનત્મક વિકાસ મોડેલ રજૂ કરનાર
સિગ્મન્ડ ફ્રોઈડએસ્ટ્રિયામનોવિશ્લેષણવાદ અને મનોજાતિય વિકાસનો સિદ્ધાંત
અબ્રાહમ મેસ્લોજરૂતિયાતના સંતોષ પર આધારિત પ્રેરણાનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો.
ડેવિડ મેકલેલેન્ડઅમેરિકનસીધી પ્રેરણાનો સિદ્ધાંત આપ્યો.
એડવર્ડ થોર્નડાઈકઅમેરિકાપ્રયત્ન અનેભૂલ દ્વારા અધ્યયનના પ્રણેતા
ઇવાન પેટ્રોવિચ પાવલોનરશિયા શાસ્ત્રીય/પ્રશિષ્ઠ અભિસંધાનના પ્રણેતા
ક્લાર્ક હલઅમેરિકાચતુસ્તરીય અધ્યયનનો સિદ્ધાંત આપનાર
એડવર્ડ ટોલમેનઅમેરિકાહેતુલક્ષી અધ્યયનના પ્રણેતા, ગુપ્ત અધ્યયનની સંકલ્પના આપનાર
બી.એફ.સ્કીનરઅમેરિકાકારક અભિસંધાનનો સિદ્ધાંત આપનાર
મેક્સ વર્ધીમરજર્મનીઉત્પાદક અધ્યયન, ફાઈઘટના કે ગેસ્ટાલ્ટવાદી મનોવૈજ્ઞાનિક
વોલ્ફ ગેન્ગ કોહલરજર્મનીઆંતરસૂઝ દ્વારા અધ્યયનના પ્રણેતા
મારિયા મોન્ટેસરીઈટાલીમોન્ટેસરી પદ્ધતિના પ્રદાતા
જ્હોન વોટસનઅમેરિકાવર્તનવાદ રજૂ કર્યો
હેરમાન રોર્શાકસ્વીટ્સઝર્લેંડશાહીના ડાઘાની કસોટી આપનાર મનોવૈજ્ઞાનિક

Read more Gk

👉 ભારતના મહાન વ્યક્તિના ઉપનામ
👉 ગુજરાતના વિવિધ ધર્મના તીર્થસ્થળો
👉 સાલ મુજબ આઝાદીનો ઘટનાક્રમ
👉 વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેના ઉપયોગો
👉 રમત અને ખેલાડીની સંખ્યા

Join our WhatsApp Group

join our telegram channel

follow us on Instagram

Install our android app

📰 Current affairs 📌 All Pdf
📚 All subject 🌎 Gujarat na jilla
📝 Mock test 📁Old paper
📃 Syllabus 🏆 Quiz
🧮 Gk Question

Leave a Comment