Join our WhatsApp group : click here

GI tag in Gujarati | Geographical indications in Gujarati

GI tag in Gujarati : અહીં GI ટેગ વિશેની વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે ગુજરાતમાં GI ટેગ મેળવનાર વસ્તુઓની યાદી પણ અહીં દર્શાવી છે.

GI ટેગનું પૂરુંનામ : Geographical Indication (ભૌગોલિક સંકેત)

GI ટેગ વિશે

> કોઈ વિશેષ વસ્તુઓને આપવામાં આવતું નામ અથવા ચિન્હ છે. જે તે વસ્તુઓના ચોક્કસ ભૌગોલિક સ્થાન અથવા મૂળ પ્રમાણ આપે છે અને વસ્તુની ગુણવત્તા કે મહત્વ સુનિશ્વિત કરે છે.

> આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે GI ટેગ ટેડ-રિલેટેડ એક્સપેક્ટ્સ ઓફ ઇન્ટેલેકચુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ (TRIPS) પરના WTO એગ્રીમેન્ટ દ્વારા સંચાલિત થાય છે.

> ભારત સરકારના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના અંતર્ગતની ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી  એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ (DPIIT) અને ઇન્ડિયન પેટન્ટ્સ ઓફિસ દ્વારા GI ટેગ આપવામાં આવે છે.

> જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડીકેશન ઓફ ગુડ્સ એક્ટ, 1999 અંતર્ગત તેની નોધણી કરાય છે.

> જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડીકેશન ઓફ ગુડ્સ એક્ટ, 1999 – 15 સપ્ટેમ્બર 2003ના રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું.

> ભારતની પહેલી GI ચિન્હવાળી વસ્તુ દાર્જીલિંગની ચા છે. જેને 2004-05માં GI ટેગ આપવામાં આવ્યો.

> હૈદ્રાબાદની હલીમ GI ચિન્હ પ્રાપ્ત કરનાર ભારતની પ્રથમ વાનગી છે.

GI ટેગ નીચેની વસ્તુઓ માટે આપવામાં આવે છે.

  • કૃષિ ઉપજ
  • પ્રાકૃતિક વસ્તુઓ
  • હસ્તકળા
  • ખાદ્ય સામગ્રી
  • વસ્ત્ર અને કાપડ
  • હસ્તનિર્મિત શેતરંજી
  • મસાલા
  • પીણાં
  • ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન  

તાજેતરમાં GI ટેગ મેળવનાર ભારતની વસ્તુઓ

GI Tag પ્રાપ્ત ચીજ વસ્તુકેટેગરીસંબધિત રાજ્ય
મરચાં ચોખા (મિર્ચા રાઈસ)કૃષિબિહાર
બનારસ લંગડા કેરીકૃષિઉત્તર પ્રદેશ
આદમચીની ચાવલ (ચોખા)કૃષિઉત્તર પ્રદેશ
બનારસ પાનકૃષિઉત્તર પ્રદેશ
રામનગર ભાંતા (રીંગણાં)કૃષિઉત્તર પ્રદેશ
પિત્તળના વાસણો (Bakhira brassware)હસ્તકળાઉત્તર પ્રદેશ
નગીના વૂડ ક્રાફ્ટહસ્તકળાઉત્તર પ્રદેશ
અલીગઢ તાળાહસ્તકળાઉત્તર પ્રદેશ
હાથરસ સિંગખાદ્ય સામગ્રીઉત્તર પ્રદેશ
બંદા શઝર પથ્થરહસ્તકળાઉત્તર પ્રદેશ
પ્રતાપગઢ આઓન્લાકૃષિઉત્તર પ્રદેશ
રેવા સુંદરજા કેરીકૃષિમધ્યપ્રદેશ
શરબતી ગેહુ (ઘઉં)કૃષિમધ્યપ્રદેશ
ગોંડ ચિત્રકલાહસ્તકલામધ્યપ્રદેશ
ગ્વાલિયરની હાથથી બનાવેલી કાર્પેટહસ્તકલામધ્યપ્રદેશ
ભેડાઘાટ સ્ટોન ક્રાફ્ટહસ્તકલામધ્યપ્રદેશ (જબલપૂર)
ઘડાયેલ લોખંડની હસ્તકલા (ડિંડોરી)હસ્તકલામધ્યપ્રદેશ
વારા સોની હેન્ડલૂમ સાડી અને કાપડ  હસ્તકલામધ્યપ્રદેશ
મોરેના ગજકખાદ્ય ઉત્પાદનમધ્યપ્રદેશ
બાટિક પ્રિન્ટકાપડમધ્યપ્રદેશ (ઉજ્જૈન)
જીરાફૂલ ચોખાકૃષિછત્તીસગઢ   
નાગરી દુબરાજ (ચોખા)કૃષિછત્તીસગઢ
લદ્દાખ શીંગસ્કોસહસ્તકલાલદ્દાખ
રક્તસે કારપો જરદાળુ   કૃષિલદ્દાખ
મનમદુરાઇ માટીકામહસ્તકલાતામિલનાડુ
માર્થાન્ડમ મધકુદરતી ચીજવસ્તુતામિલનાડુ
મનપ્પરાય મુરૂક્કુખાદ્ય સામગ્રીતામિલનાડુ
ઊટી વર્કી  ખાદ્ય સામગ્રીતામિલનાડુ
કમ્બમ પનીર થ્રેચાઇ (કમ્બમ દ્રાક્ષ)કૃષિતામિલનાડુ
શોલવંદન વેત્રીલાઈકૃષિતામિલનાડુ
લેખક વેટ્રીલાઈ (નાગરવેલનું પાન)કૃષિતામિલનાડુ
માયલાડી પથ્થરની કોતરણીહસ્તકલાતામીલનાડુ
થૈક્કલ રતન હસ્તકલાહસ્તકલાતામિલનાડુ
નેગમમ કોટન સાડીકાપડતામિલ નાડુ
સાલેમ સાગો (જવવારસી)ખાદ્ય સામગ્રીતામિલનાડુ
કરુપૂર કમલકારી પેંટિંગહસ્તકળાતામિલનાડુ
ભાદરવાહ રાજમાશ (રાજમા)કૃષિજમ્મુ કશ્મીર
રામબન અનારદાનાકૃષિજમ્મુ કશ્મીર
મુશ્કબદજી ચોખાકૃષિજમ્મુ કશ્મીર
રામબન સુલાઈ મધકૃષિજમ્મુ કશ્મીર
બસોહલી પેઇન્ટિંગ  હસ્તકલાજમ્મુ કશ્મીર
રાજૌરી ચિકરી લાકડાની હસ્તકલા  હસ્તકલાજમ્મુ કશ્મીર
ઉધમપૂર કલાડીખાદ્ય સામગ્રીજમ્મુ કશ્મીર
બસોહલી પશ્ચિમના વુલન  કાપડજમ્મુ કશ્મીર
આસામના ગામોચાકાપડઆસામ
તેંદુર લાલગ્રામકૃષિતેલંગાણા
અલીબાગની સફેદ ડુંગળીકૃષિમહારાષ્ટ્ર
માતાની પછેડીહસ્તકલાગુજરાત (કચ્છ)
અટ્ટાપડી અટ્ટકોમ્બ ધવારાકૃષિકેરળ
કંથલ્લુર-વદ્યાવદા વેલથલ્લી  કૃષિકેરળ
અટ્ટાપડી થવારાકૃષિકેરળ
ઓનાટ્ટકારા એલકૃષિકેરળ
કોંડગલ્ડર પોટ્ટવેલરીકૃષિકેરળ

GI ટેગ મેળવનાર ભારતની અન્ય મહત્વની વસ્તુઓ

GI મેળવાનર વસ્તુ સબંધિત રાજય
કેસરજમ્મુ કશ્મીર
ગુચી મશરૂમજમ્મુ કશ્મીર
વિલો ક્રિકેટ બેટજમ્મુ કશ્મીર
ચૂલીનું તેલહિમાચલ પ્રદેશ
કાળું જીરુંહિમાચલ પ્રદેશ
મહોબાનુ પાનઉત્તર પ્રદેશ
ટેરાકોટા કાફ્ટ (માટીના રમકડાં)ઉત્તર પ્રદેશ
સોજત મહેંદીરાજસ્થાન
કડકનાથ મરઘીમધ્ય પ્રદેશ
ચીનોર ચોખામધ્ય પ્રદેશ
આદિવાસી ઢીંગલીમધ્ય પ્રદેશ
શાહી લીચીબિહાર
સોરહાઇ અને કોહબાર ચિત્રકળાઝારખંડ
હાફૂસ કેરીમહારાષ્ટ્ર
વાડા કોલમ ચોખામહારાષ્ટ્ર
પાલઘાટના ચીકુમહારાષ્ટ્ર
સાંગલી હળદરમહારાષ્ટ્ર
અલીબાગની સફેદ ડુંગળીમહારાષ્ટ્ર
મીનદોરી કેળુંગોવા
કાજુ ડ્રિન્ક (ફેની)ગોવા
હરમલ મરચુંગોવા
તેલિયા રૂમાલતેલંગાણા
પલાની મંદિરના પંચામીરથમ પ્રસાદતામિલનાડુ
કન્યાકુમારી લવિંગતામિલનાડુ
લાકડાનું નક્શીકામતામિલનાડુ
કાગડી સાડીતામિલનાડુ
વિલાચેરીના માટીના રમકડાંતામિલનાડુ
કાંટેદાર રીંગણવેલ્લોર (તામિલનાડુ)
ડિંડીગુલ તાળાઓતામિલનાડુ
ગુલબર્ગા તુવેરદાળકર્ણાટક
કુર્ગ અરાબીકા કોફીકર્ણાટક
સિરસી સોપારીકર્ણાટક
ગ્રીન અને વાઇટ ચાદાર્જીલિંગ (કર્ણાટક)
એડિયુર મરચાંકેરળ
તિતુર પાનકેરળ
કૂટ્ટી અટતુર કેરીકેરળ
રોવસ્તા કોફી (વાયનાડ)કેરળ
ફાઝીલ કેરીપશ્ચિમ બંગાળ
સરભાજા અને સરપુરીયા મીઠાઇપશ્ચિમ બંગાળ
સુંદરવનનું મધપશ્ચિમ બંગાળ
કંધેમાલ હળદરઓડિશા
ચાખ હાઓ (કાળા ચોખા)મણિપુર
તોમેંગલોન્ગ સંતરામણિપુર
સિરારખોન્ગ મરચુંમણિપુર
નાગા ખીરાનાગાલેન્ડ
ડલે ખુર્સીનું મરચું સિક્કિમ
તેજપુર લીચીઅસામ
જુડીમાં રાઈસ વાઇન અસામ
ઇન્ડુ મિશમી ટેકસટાઇલઅરુણાચલ પ્રદેશ
GI tag in Gujarati

GI tag of Gujarat

GI-tag-in-Gujarati

ગુજરાતમાં GI ટેગ મેળવનાર અત્યાર સુધીની વસ્તુઓની યાદી

GI tag મેળવનાર વસ્તુ કેટેગરી
સંખેડાનું ફર્નિચર અને તેનો લોગોહસ્તકળા
ખંભાતના અકીક અને તેનો લોગોહસ્તકળા
કચ્છી એમ્બ્રોડરી અને તેનો લોગોહસ્તકળા
પેઠાપૂર વુડન પ્રિંટિંગ બ્લોક્સહસ્તકળા
સુરતી જરી કામહસ્તકળા
તંગાલિયા શાલ, સુરેન્દ્રનગરહસ્તકળા
ગીરની કેસર કેરીકૃષિ
ભાલિયા ઘઉંકૃષિ
કચ્છી શાલહસ્તકળા
પાટણના પટોળાહસ્તકળા
જામનગરી બાંધણીહસ્તકળા
માતાની પછેડીહસ્તકળા
GI tag in Gujarati

Read more

👉 ગુજરાતની સ્થળ સબંધીત માહિતી
👉 ગુજરાતની વસ્તી
👉 ગુજરાતના તાલુકા
GI-tag-2021-in-gujarati

Subscribe Our Youtube Channel

Install our Application

Join our Telegram channel

follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gpsc Subject 📁 GK
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Gujarat na Jilla 📃 GK Question
👆 Syllabus 💥 Old Paper

Leave a Comment

error: Content is protected !!